ilustrační foto

Vážení rodiče, milí žáci,

už je to víc než týden, co se musíme my i vy vyrovnávat s naprosto novou, mimořádnou situací, která potrvá ještě minimálně 2 měsíce. Během prvního týdne jsme se snažili najít co nejpřijatelnější formy komunikace s vámi a s žáky. Učíme se to my - učitelé, vy i vaše děti. Doufám, že postupně najdeme takový způsob komunikace, který bude přijatelný pro všechny strany. Víme, že situace je velmi zatěžující i pro vás, kdy musíte zvládat mnoho dalších povinnosti, i pro děti, které se nemohou setkávat s kamarády a účastnit se mnoha dalších aktivit.

Vloženo: 26.03.2020

ilustrační foto

Informace pro rodiče a žáky ohledně talentových zkoušek do tříd s rozšířenou výukou Tv

Vážení rodiče a žáci,

vzhledem k vývoji mimořádné situace se talentové zkoušky do sportovních tříd neuskuteční v původně plánovaném termínu (4.5.2020). Bezprostředně po otevření škol vás budeme na našich stránkách i prostřednictvím vašich škol informovat o náhradním termínu talentových zkoušek i možnosti návštěvy školy a získání podrobnějších informací o sportovních třídách. Talentové zkoušky se uskuteční ve sportovní hale formou testu všestrannosti (překážková dráha, obratnost, skoky přes švihadlo, hod plným míčem, skok z místa...) Na zkoušky je třeba přijít ve sportovním oblečení a obuvi na přezutí. Možnost návštěvy školy mohou využít i zájemci o nesportovní třídy.

Co vám naše škola může nabídnout

Vedení školy

Vloženo: 23.03.2020

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

MŠMT v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutí vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydává toto opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápis bude organizován bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců a bude probíhat následujícím způsobem:

 • na stránkách školy si můžete vytisknout žádost o přijetí a zápisní lístek
 • tyto  formuláře si můžete také od pondělí 23.3.2020 vyzvednout ve škole v době provozních hodin- po-pá - 8.-9. hod., 13.-14. hod.
 • vyplněné formuláře doručíte zpět do školy v termínu od 1.4. do 15.4.2020 jedním z těchto způsobů:

1. datovou schránkou školy

 • Základní škola Tanvald, Sportovní 576: b7nms47

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (NELZE POSLAT JEN PROSTÝ EMAIL!)

 • Základní škola Tanvald, Sportovní 576: podatelna@zstanvald.cz

3. poštou (všechny dokumenty řádně podepsané)

 • Základní škola Tanvald, Sportovní 576, 468 41 Tanvald

4. osobní podání v době provozních hodin školy (po - pá  8-9 hod, 13-14 hod)

 • Základní škola Tanvald, Sportovní 576: 483 394 660, 728 837 870

V případě možnosti přiložte k žádosti kopii rodného listu dítěte. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je potřeba, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 Přidělení registračního čísla Vaší žádosti, pod kterým bude zveřejněno rozhodnutí o přijetí, Vám oznámíme telefonicky nebo emailem.  

 Postup při vyřizování odkladu školní docházky:

 • na stránkách školy si můžete vytisknout žádost o odklad
 • tento formulář si můžete také od pondělí 23.3. 2020 vyzvednout ve škole v době provozních hodin - po-pá - 8.-9. hod., 13.-14. hod.
 • vyplněný formulář s požadovanými přílohami doručíte zpět do školy v termínu od 1.4. do 30.4. 2020 jedním z výše uvedených způsobů
 • škola Vás bude kontaktovat o způsobu předání rozhodnutí o odkladu školní docházky.

Po ukončení mimořádných opatření zrealizujeme setkání s rodiči a zapsanými dětmi.                                                                                             

Další informace a dokumenty k zápisu naleznete zde.

Těšíme se na vás.

Mgr. Ivana Stěhulová, ředitelka školy

Vloženo: 20.03.2020

Informace pro rodiče a zákonné zástupce, kteří nemohou za krizové situace vykonávat péči o své dítě/děti

Naše škola zajišťuje z rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu. Tato péče je zajištěna od pondělí do pátku v době od 6.00 hod. do 20.00 hod.  ve vedlejší budově školy na adrese U Stadionu 589, Tanvald - prostory školní družiny - 1. patro.

V případě potřeby zajištění péče volejte na telefonní číslo 728 837 870, popř. 728 445 230.

 Pokyny pro předávání a pobyt dětí:

 • dospělá osoba předávající dítě bude mít roušku
 • dítě bude pokud možno také vybaveno rouškou, v nezbytném případě roušku poskytneme
 • dítě bude mít přezůvky, pití, popř. svačinku
 • stravování ve formě dopolední svačiny, oběda a balíčku na odpoledne bude zajištěno ve školní restauraci Scolarest 
 • formulář o zdravotní způsobilosti (ke stažení zde) - možno vytisknout a přinést vyplněný

Děkujeme

 

Vloženo: 19.03.2020

ilustrační foto

Žádost o pomoc - roušky

Kolegové, přátelé, doba je taková, jaká je. A v těchto chvílích záleží na nás, jaká bude. To, že se nedostává ochranných pomůcek je skutečnost, kterou nikdo nemohl předpovědět. Ať se hází vina na kohokoliv, miliarda a půl číňanů byla postižena první a spotřebovala veškerou možnou produkci. A nemůžeme jim to mít za zlé. Neudělali bychom to jinak. Teď si musíme pomoct, jak je to jen možné. V příloze posílám plakát na domácí výrobu roušek, vč. kontaktů. Prosím o přeposlání na vaše známé. Každá ušitá a používaná rouška má smysl. Díky, díky, díky. Za všechny kolem nás.

S pozdravem

 Mgr. Vladimír Vyhnálek

starosta města

Žádost o pomoc 

Vloženo: 17.03.2020

Žádosti o ošetřovné

Vážení rodiče, pokud potřebujete vydat žádost o ošetřovné, zavolejte předem v době od 8 -9 hod. a 13-14 hod. na telefonní číslo 483 394 690, kde nahlásíte jméno a příjmení dítěte a formulář vám vyplníme a bude vám předán u hlavních dveří školy v těchto časech.  Z důvodu zvýšené ochrany zdraví nevyplňujte formulář dopředu, bude vám vydán ve škole. Přijďte s rouškou nebo jinou ochranou obličeje.

Děkujeme za pochopení.

Vloženo: 17.03.2020

ilustrační foto

Informace pro rodiče a žáky

Vážení rodiče a žáci,

chtěli bychom vás informovat o zajištění průběhu výuky v současné mimořádné situaci.  Neexistují žádná univerzální řešení, ale naše škola se bude snažit udělat maximum pro zajištění výuky, zejména stěžejních předmětů.

Po poradě s vyučujícími bude výuka probíhat tímto způsobem:

Žáci 1. a 5. roč. - spojí se s Vámi  třídní učitelé  a učitelé Aj.

Žáci 6. – 8. ročníků

 • budou dostávat zadávání úkolů s termíny odevzdání od každého vyučujícího individuálně (každý vyučující zašle zadání dle svého předmětu i s termínem odevzdání)
 • on line výuka bude probíhat v tomto upraveném týdenním režimu:
 • pondělí (ČJ a D), úterý (M a Z), středa (ČJ a Fy), čtvrtek (M a Př), pátek (AJ, Nj, Che)
 • veškeré úkoly, informace budou probíhat přes aplikaci Bakaláři a Office 365
 • každý žák má svůj unikátní účet, pokud se do něj nemůže přihlásit, nechť kontaktuje paní učitelku Borlovou, a to přes soukromý email na adresu: olga.borlova@zstanvald.cz  nebo přes Bakaláře.
 • přihlášení žáků do Office 365 je jejich: jmeno.prijmeni@zstanvald.cz a heslo je stejné jako heslo do školní počítačové sítě.

Žáci 9. ročníků

 • bude probíhat výuka stěžejních předmětů (český jazyk a matematika – každý den), které jsou důležité pro přijímací zkoušky na SŠ, výuka se týká všech žáků 9. ročníků (i těch, kteří nebudou absolvovat přijímací zkoušky)
 • podrobné informace dostanete od paní učitelky Borlové a Šulcové.

Prosíme vás o shovívavost a spolupráci, ať vše proběhne k oboustranné spokojenosti.

Dále vás prosíme, abyste apelovali na své děti, že je nutné přistupovat v této situaci ke školní práci zodpovědně. Při pravidelné domácí přípravě bude jejich návrat do školy jednodušší.

Děkujeme za spolupráci a vzájemnou podporu.

Vedení školy a pedagogičtí pracovníci.

Vloženo: 16.03.2020

ilustrační foto

Sportovní hala uzavřena

Sportovní hala je pro všechny složky do odvolání uzavřena.

Vloženo: 12.03.2020

ilustrační foto

Sportovní gymnastika

Oznamujeme, že sportovní gymnastika paní učitelky Hujerové se do odvolání ruší. Děkujeme za pochopení. 

Vloženo: 12.03.2020

ilustrační foto

Informace pro rodiče žáků mladších 15 let

Rodiče dětí mladších deseti let mají v případě náhlého uzavření škol a školských zařízení ve smyslu § 39 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů nárok na omluvení nepřítomnosti v práci pro důležitou osobní překážku v práci, a na ošetřovné; příslušný tiskopis potvrzuje v tomto případě škola, nikoli dětský lékař. V Libereckém kraji budou školy z důvodu probíhajících jarních prázdnin potvrzovat tiskopisy od 17. března 2020. https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

Vloženo: 11.03.2020

 1 z 27 | Další - Nejstarší
Copyright © 2015-19 ZŠ Sportovní Tanvald