ilustrační foto

Dopravní soutěž mladých cyklistů – Oblastní kolo

BESIP a jiné organizace každý rok vyhlašují dopravní soutěž, zaměřenou na mladé cyklisty. Cílem je ověřit znalosti dětí z pravidel silničního provozu, ale také upevnit si zásady bezpečné jízdy a chování mladých cyklistů v silničním provozu. Školní kolo soutěže proběhlo formou testu pouze z pravidel silničního provozu. Na základě nejlepších výsledků v testu se nominovali do oblastního kola 18.4. 2017 v Jablonci n. N. tito žáci: V I. kategorii (4. – 6. třídy) Tacincová, Dubská, Fišera, Franek a v II. kategorii (7. – 9. třídy) Betková, Houfková, Fišera, Malý. Za velmi chladného počasí v Jablonci n. N. na dopravním hřišti absolvovali soutěž v jízdě zručnosti na kole a také opět test z pravidel silničního provozu. V mladší kategorii skončila naše škola na 4. místě a ve starší kategorii na krásném 2. místě.  

                                                                                                                                             Jan Balcar

Vloženo: 24.04.2017

ilustrační foto

Individuálně, ale společně a jinak

Do projektu INDIVIDUÁLNĚ, ALE SPOLEČNĚ A JINAK se naše škola v oblasti inkluzivního vzdělávání zapojila jako partner Vzdělávacího centra Turnov (www.vctu.cz) na začátku tohoto školního roku. Po více než půl roku trvajícím snažení začínáme vnímat, že nám to opravdu pomáhá. Společnými silami budujeme školní poradenské zařízení, které nám umožní dále zlepšovat možnosti a podmínky pro všechny děti, které potřebují různá podpůrná opatření. To jsou nejen děti, které mají poruchy učení, chování, vady komunikace a řeči, jsou znevýhodněné sociálně nebo zdravotně, ale třeba i děti nadprůměrně nadané.

Tým školního poradenského zařízení tvoří (samozřejmě kromě všech vyučujících):

 • Ředitelka školy (Mgr. Ivana Stěhulová)
 • Výchovná poradkyně a ZŘŠ (Mgr. Ivana Műllerová)
 • Školní psycholog (Mgr. Pavlína Honsová)
 • Školní speciální pedagog (Mgr. Jitka Žáčková)
 • Koordinátorka inkluze (Mgr. Helena Řezáčová)
 • Dyslektické asistentky (Mgr. Helena Řezáčová a Mgr. Helena Šírová)
 • Logopedická asistentka (Mgr. Eva Masaříková)
 • Asistentky pedagoga (Marcela Cónová, Jitka Drdová, Zdena Ciglerová, Veronika Vitáková)

Ivana Műllerová

Vloženo: 20.04.2017

ilustrační foto

Turnaj v piškvorkách - 5. B

Do hodin matematiky patří nejen počítání s čísly, slovní  úlohy a rýsování, ale i jakékoliv procvičování myšlení, pozornosti a  bystrosti. Žáci  5.B si matematiku zpestřili turnajem v populárních piškvorkách, na který samozřejmě pilně trénovali. Po „zápasech“ ve třech základních skupinách následovaly boje o pořadí. Celkovou vítězkou se stala Marťa Harcubová před Ondrou Balatkou a Hynkem Erlebachem.

Ivana Műllerová

Vloženo: 18.04.2017

ilustrační foto

Velikonoční dílničky

Poslední den před velikonočním volnem jsme pro děti z 1. - 5. třídy připravili velikonoční dílničky. Kromě jejich třídních se na přípravě podíleli i vyučující pracovních činností. Osmáci pomohli s přípravou materiálu a polotovarů, deváťáci, kteří ten den neměli přijímací zkoušky, si vyzkoušeli nelehkou práci s malými dětmi. Musím uznat, že se pomoci zhostili na výbornou. Děti si vyzkoušely práci s různými materiály – papírem, pedigem a vrbovým proutím. Vyráběly motýlky, květiny, ovečky, dekorace z proutí i velikonoční krabičky. Doufám, že se výrobky líbily i doma rodičům a že pomohly navodit velikonoční a jarní náladu, i když nám počasí tak úplně nepřálo.

Ivana Műllerová

Vloženo: 18.04.2017

ilustrační foto

Exkurze do hasičárny

Dne 6.4. jsme navštívili hasičárnu na Šumburku. Nejprve nám pan hasič pustil prezentaci s fotkami ze zásahů a pak nás provedl všemi místnostmi (kuchyňkou, šatnou, posilovnou, ložnicí atd.). Nakonec jsme šli do garáže, kde jsme viděli hasičská auta. Páni hasiči byli tak hodní, že vyjeli ven s žebříkem (cca 35 metrů). Jeden z nich  vyšplhal až nahoru a dokonce nám ukázal, jak se dá slanit z věže po hadici dolů. Předvedli nám také, jak se páčí dveře a drtí buben pračky velkými mechanickými kleštěmi. Jedné z nás nasadili na hlavu plynovou masku. Předvedli nám také požární poplach a nakonec zabalili paní učitelku do nosítek a nosili ji po hasičárně. Mnohokrát pánům hasičům děkujeme, že se s námi podělili o své zážitky. Díky nim jsme si uvědomili, jak je povolání hasiče velmi důležité a zodpovědná práce a my si jich za to velmi vážíme.  3. B

Vloženo: 18.04.2017

ilustrační foto

Třídní schůzka prvňáčků

Vážení rodiče,

první třídní schůzka Vašich prvňáčků se uskuteční ve  středu 7. června 2017 v15.30 hodin.

Seznámíme Vás se vším, co bude Vaše dítě potřebovat do školy, abyste nenakupovali zbytečně. Na setkání dostanete ještě pozvánku.

V 1.třídách se na Vaše děti těší vyučující z 1.stupně.

                                                                Ředitelství školy

Vloženo: 12.04.2017

ilustrační foto

Zápis do 1. tříd

Na pondělí 3. dubna budoucí prvňáčci jen tak nezapomenou. Konala se jejich veliká slavnostní životní zkouška a tím byl zápis do prvních tříd. Děti musely prokázat, že do školy už opravdu patří. Jejich budoucí učitelé je prověřovali, zda-li poznají barvy, geometrické tvary, jestli umí správně vyslovovat, či uchopit tužku a jiné dovednosti, které by budoucí prvňáček měl umět. Spolu s rodiči se děti podívaly do hudebny, kde měly za úkol zazpívat písničku, poznat rozmanité hudební nástroje. Dále děti pokračovaly do třídy s interaktivní tabulí a nakonec je čekala překážková dráha v malé tělocvičně. Věříme, že se všem 37-mi dětem u nás líbilo a v září se společně uvidíme na slavnostním zahájení nového školního roku.

Vloženo: 04.04.2017

ilustrační foto

Akce na měsíc duben

 •  3. 4.   Zápis do 1. tříd
 •  4. 4.   Návštěva p. Bárty – projekt  VCT Turnov
 • 12. 4.  1. termín jednotných přijímacích zkoušek na SŠ
 • 12. 4.  Velikonoční dílny – 1. - 5. třída + deváťáci
 • 13. 4.  Velikonoční prázdniny
 • 14. 4.  Velký pátek
 • 17. 4.  Velikonoční pondělí
 • 18. 4.  1. termín jednotných př. zkoušek na víceletá gymnázia + Gym. Tanvald
 • 18. 4.  Dopravní soutěž – okrskové kolo - Jablonec
 • 19. 4.  2. termín jednotných př. zkoušek na SŠ
 • 20. 4.  2. termín jednotných př. zkoušek na víceletá gymnázia
 • 20. 4.  3. čtvrtletní pedagogická rada
 • 25. 4.  Vybíjená – dívky, KF Jablonec n. N.
 • 25. 4.  Třídní schůzky – 15,30
 • 26. 4.  Kino JAS, Masaryk – 8., 9. třída
 • 26. 4.  Divadlo Jablonec – Ulice plná kouzel, 3. -5. třída
 • 27. 4.  Seminář pro pedagogické pracovníky – p. Antalíková
 • 28. 4.  Dopravní hřiště Jablonec – 1. část  4. A, B
 • Muzeum Českého ráje – Turnov – 9. A, B
Vloženo: 31.03.2017

ilustrační foto

Pernštejni

V pátek 31. března žáci prvních až sedmých ročníků zhlédli ve sportovní hale divadelní představení „Staré pověsti české“ v podání divadelní skupiny Pernštejni z Pardubic. Divadelní hra na motivy stejnojmenné knihy Aloise Jiráska nás přenáší do časů bájných praotců našeho národa, kteří se v dávných dobách vydali na cestu až z daleké Charvátské země, aby zde v srdci Evropy našli zemi zaslíbenou, kde bude jejich národ vzkvétat. S laskavým humorem nám přináší příběhy praotce Čecha, Kroka a jeho dcer Kazi, Tety a Libuše, Přemysla Oráče, siláka Bivoje či statečného Horymíra s jeho bájným koněm Šemíkem. Věříme, že si žáci připomněli české pověsti a třeba je pověst upoutala natolik, že sednou ke knize Aloise Jiráska a přečtou si i další.

Vloženo: 31.03.2017

ilustrační foto

Přinese vynesení Morany konec zimy?

Zimy jsme si letos užili až až. Jelikož se všichni těšíme až zima nadobro skončí a ranní mrazíky nás nebudou nutit oblékat zimní bundy, vytvořili prvňáci ve školní družině svou Moranu s opravdovým nadšením. Při jejím vynášení počasí přálo, jako by se zima zalekla. Na fotkách vidíte, že děti pracovaly jako sehraná parta a při cestě k řece Kamenici se střídaly v nesení Morany. Do vody letěla velkým obloukem za nadšeného křiku všech dětí. Divoká řeka plná vody z jarního tání ji odnesla do dáli.

Vloženo: 30.03.2017

Nejnovější - Předchozí | 17 z 23 | Další - Nejstarší
Copyright © 2015 ZŠ Sportovní Tanvald