ilustrační foto

Akce na říjen

 •  2. 10.  PBT – atletický trojboj – 1.-5.ročník
 •  2. - 4. 10. Cyklistický kurz – 8.A
 •  3. a 4. 10. Beseda s panem Kunou – knihovna, 4.A,B
 •  3. 10.   Přednáška – zeměpis – Kuba -  kino Jas, 6.- 9. ročník
 •  4. 10.   Exkurze Praha – 5.A,B
 •  5. 10.   Výstava vzdělávání Amos 2018, Jablonec, 8.A,B
 •  9. 10.   Přespolní běh – KF, Jablonec
 • 10. 10.  Divadlo Jablonec, Záhada hlavolamu, 4.A,B, 5.A,B
 • 15. 10.  Ustavující schůze ŠR, 15,30, ředitelna
 • 16. 10.  Návštěva p. Šmída – TV 3.A, B
 • 17. 10 – 18. 10.  SBĚR PAPÍRU
 • 19. 10.  Podzimní zábava – SH mimo provoz
 • 29. - 30. 10.  Podzimní prázdniny
Vloženo: 01.10.2018

ilustrační foto

Pohybové hry v rámci projektu Sportuj ve škole

I v letošním školním roce mohou žáci 1. stupně navštěvovat pohybové hry. Budou probíhat ve čtvrtek od 13:45 hod do  15:00 hod v rámci projektu Sportuj ve škole.  Výuka, kterou  povede p. uč. J.Tůmová, p. uč. L. Ouhrabka a p. uč. I. Balašová bude zahájena  první říjnový  čtvrtek

Přihlášky odevzdejte ve škole do 30. 9. 2018.

Vybavení na nejrůznější sporty nám významně pomáhá zabezpečit  KÚ Liberec, Město Tanvald a  AŠSK. V letošním roce zakoupíme z dotace KÚ vybavení  na in-liny a zimní bruslení.

Vloženo: 01.10.2018

ilustrační foto

Exkurze do Národního divadla v Praze

Před pátou hodinou ranní nás přivítal budík do nového dne. Než odbila šestá hodina, nadšeně jsme seděli v autobusu do Prahy. „Platit, platit, platit!“ „Ty být holka?“ Pronesla k Lukášovi paní s ukrajinským přízvukem na WC na Černém mostě. Metrem jsme pak dorazili na Národní třídu. Před prohlídkou jsme prožili nejhezčí pražské okamžiky, kdy rackové na nábřeží předváděli své letecké kousky při požírání částí našich svačin v letu. Prohlídkou nás prováděl velmi chytrý pán, od kterého jsme se dozvěděli mnoho nového. Vznešenost budovy nás překvapivě okouzlila. Nadchly nás i přepychové toalety a pohodlná sedadla. Nejvíce dotazů bylo na obrovský lustr. Škoda, že jsme nemohli nahlédnout do hereckých šaten. Po hodinové prohlídce jsme se vydali zpět na Černý most. Rozchod na oběd ukončil naši exkurzi. Plni dojmů a unaveni jsme se vrátili domů.
 

Prezentace z exkurze

Vloženo: 23.09.2018

ilustrační foto

Informace o výsledcích voleb do školské rady

Během září 2018 proběhly volby do školské rady- byli voleni  2 zástupci z řad pedagogických pracovníků /10. 9. 2018/ a 2 zástupci z řad  zákonných zástupců /10. - 11. 9. 2018/.

Výsledky voleb:

1/ za pedagogické pracovníky byli zvoleni do školské rady tito zástupci:

 Mgr. Helena Řezáčová - učitelka 1. stupně

 Mgr. Olga Borlová - učitelka 2. stupně

2/ z navržených kandidátů z řad zákonných zástupců žáků byli zvoleni tito zástupci:

   paní  Andrea Štejfová, zákonná zástupkyně žákyně 7. A

   paní Monika Brezarová zákonná zástupkyně žáka 6. A

3/ za zástupce zřizovatele Rada města Tanvald jmenovala:

  Ing. Žanetu Fišerovou

  RNDr. Jaroslava Týla

Funkční období ve školské radě je tříleté. Další volby do školské rady se budou konat v září 2021.

Školská rada se schází 3 x ročně, ustavující schůzka nově zvolené školské rady se bude konat začátkem října 2018.

                                                                                              Mgr. Ivana Stěhulová

                                                                                                     ředitelka školy

V Tanvaldě dne 13. 9. 2018

Vloženo: 21.09.2018

ilustrační foto

Cyklotělocvik

Většina sportovních tříd využívá krásného slunečného počasí a hodiny tělocviku tráví venku. Na stadionu, na in-linech, na kolech. Osmáci mají poslední tréninkové hodiny před cyklokurzem, šesťáci, sedmáci trénují techniku, aby ovládali jízdu v terénu a kurz v osmé třídě si užili se vším všudy.

Vloženo: 19.09.2018

ilustrační foto

Akce na září

 •   3. 9.         Slavnostní zahájení školního roku – 8,00 SH
 •   7. 9.         SH a stadion mimo provoz (Tanvaldské slavnosti)
 •  10. 9.        Třídní schůzky 3.A, 6. A, 8.A
 •  10. 9.        Fotografování 1. A, B
 •  11. 9.        Třídní schůzky – 15,00 1.- 5. ročník, 15,30  6. - 9. ročník
 •  11. 9.        Volby rodičů do školské rady
 • 11. - 12. 9. Seznamovací kurz 6.A
 • 12. - 13. 9. Seznamovací kurz 6.B
 • 14. 9.         Sportovní odpoledne na stadionu 14,30 – 17,30
 • 18. 9.         PBT – přespolní běh
 • 19. 9.         Fotografování pro MF – 1. A, B
 • 24. - 26. 9. Cyklistický kurz - 8. A
 • 28. 9.         Státní svátek
Vloženo: 05.09.2018

ilustrační foto

Zahájení nového školního roku

Slavnostně jsme zahájili nový školní rok ve sportovní hale nástupem všem tříd. Po úvodním slovu jsme přivítali naše nové prvňáčky, kterým paní ředitelka a pan starosta věnovali pamětní medaile. Budeme si přát, aby se prvňáčkům u nás líbilo a do školy se těšili. Deváťákům popřejeme hodně štěstí při výběru budoucí školy či učiliště. Učitelům popřejeme hodně sil, trpělivosti a nadšení.

Vloženo: 03.09.2018

ilustrační foto

AHÓÓÓJ…

Vodácký pozdrav se ozýval z úst žáků ze sportovky, kteří absolvovali povinné vodácké kurzy. Letos zahájili vodáckou sezónu osmáci. Na kánoích typu Vydra splouvali řeku Otavu ze Sušice do Písku. Začátkem června se na svoji vodáckou pouť vydali deváťáci, kteří tradičně sjíždějí řeku Vltavu z Vyššího Brodu do Boršova. Své vodácké dovednosti zakončili jednodenním trénováním v umělém kanále v Českém Vrbném v Českých Budějovicích. Zde potrénovali nejen jízdu na vestách, ale i na nafukovacích lodích typu Baraka a letos poprvé mohli ozkoušet jízdu v kajaku. A byli nadšeni, stejně jako učitelé, kteří viděli neuvěřitelný pokrok.  V šestém ročníku, kdy žáci do sportovky nastoupili, byli vodou „nepolíbeni“. Každý rok své vodácké dovednosti opakovali a zdokonalovali, až se z nich stali opravdoví vodáci, což obdivovali i zkušení „mořští vlci“. Sedmáci sjížděli ve druhém červnovém týdnu řeku Jizeru ze Spálova do Dolánek s přespáním na Malé Skále. Šesťáci vodácké školní kurzy završili na Malé Skále, kde se učili „prvním krůčkům“…jak držet pádlo, co je  úkolem háčka, co zadáka, atd. Věřme, že i oni se vodáckým dovednostem naučí a nás učitele to bude velmi těšit.

Vloženo: 14.06.2018

ilustrační foto

PBT - běh do vrchu

Ve čtvrtek 3. 5. se uskutečnil první jarní závod PBT - běh do vrchu tanvaldské sjezdovky a to platilo doslova u kategorie čtvrtých a pátých tříd. Ti mladší měli trať zkrácenou úměrně věku. Přes úvodní spršku nám počasí přálo a závod úspěšně proběhl. Ti nejlepší tradičně obdrželi sladké pečivo z Maškova pekařství a medaile od firmy Titan Multiplast. Tímto sponzorům velice děkujeme, zároveň děkujeme pořadatelům, ZŠ Tanvald, Sportovní, SVČ a TJ Tanvald. V neposlední řadě děkujeme rodičům, učitelům, dětem a všem sportovním příznivcům.

Celkové výsledky kat. MŠ - 1. tř. po běhu do vrchu

Celkové výsledky kat. 2. - 5. tř. po běhu do vrchu

Vloženo: 05.05.2018

ilustrační foto

Okresní finále ve vybíjené – kategorie dívky

Ve čtvrtek 19.4. se dívky pátých a čtvrtých tříd účastnily OF ve vybíjené v Jablonci nad Nisou. První zápas je vždy svázán trémou a očekáváním, ale prvním míčem vše z holek spadlo. Dívky se nejdříve utkaly se ZŠ z Železného Brodu a tento zápas skončil našim vítezstvím. I dalšího soupeře ze ZŠ Vrkoslavice dokázaly dívky přehrát a jejich sebedůvěra a herní projev se začaly zlepšovat. Třetí zápas byl podle očekávání nejtěžší a to již s tradičním soupeřem ze ZŠ Liberecká. Náš tým ovšem do zápasu vletěl jako vítr a nenechal nic náhodě, bylo z toho další vítězství a hromada radosti. Poslední soupeř bývá nevyzpytatelný, a proto se děvčata snažila nic nepodcenit, což přineslo tížené vítězství nad ZŠ Rychnov. Celkově se dívky umístily na 1. místě a postupují do krajského finále, které se bude konat příští týden ve čtvrtek v jablonecké hale. Dívkám gratulujeme a přejeme mnoho štěstí do dalšího kola.

Vloženo: 23.04.2018

Nejnovější - Předchozí | 22 z 22 |
Copyright © 2015-19 ZŠ Sportovní Tanvald