ilustrační foto

Recitační soutěž - Jizerská lyra

Ve čtvrtek 5. 4. proběhlo školní kolo recitační soutěže Jizerská lyra. Žáci byli rozděleni do třech kategorií (1. třídy, 2. - 3. třídy, 4. - 5. třídy). Všichni účastníci soutěže měli pečlivě připravené a naučené básničky, některé trošku zaskočila tréma, ale všichni předvedli opravdu pěkné výkony, za které si zaslouží velikou pochvalu. Ti nejlepší pak obdrželi diplomy a medaile a ti úplně nejlepší postupují do regionálního kola, které se bude konat 16. dubna na Masarykově ZŠ v Tanvaldě na Šumburku. Všem soutěžícím gratulujeme a jsme velmi rádi, že i vztah k poezii jim není cizí.

Vloženo: 06.04.2018

ilustrační foto

Oznámení o přijetí k základnímu vzdělávání

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb. platné od 1. lednu 2012 oznamuji rozhodnutí o přijetí žáka/yně k základnímu vzdělání od  1. 9. 2018  pro školní rok 2018/ 2019 zveřejněním seznamu dle přidělených registračních čísel.

Oznámení o přijetí k základnímu vzdělávání

Vloženo: 04.04.2018

ilustrační foto

Příprava na Velikonoce

Velikonoce jsou za námi a ve školní družině jsme přípravu na ně nepodcenili. Velikonoční zajíčci, malované papírové kraslice, jarní osení a další barevné dekorace prosvětlily družinu a tak jaro snad přijde brzy.

Vloženo: 03.04.2018

ilustrační foto

Turnaj v přehazované

Na "škaredou středu" se ve sportovní hale uskutečnil turnaj v přehazované dívek 2. stupně. Sešlo se celkem 11 družstev. V kategorii mladších, tj. 6. - 7. tříd zvítězilo družstvo A ze 7. A, druhé bylo družstvo B též ze 7. A a na třetím místě skončilo družstvo ze 6. A. V kategorii starších si nejlépe vedly dívky z 9. A, druhé místo obsadily dívky z 8. B a třetí místo získala děvčata z 9. B. Tradičně v případě chybějící dívky doplnil družstvo chlapec převlečený za dívku. Odměnou pro všechna družstva byly pizzy z Pizzerie na tenise. Děkujeme všem za sportovní výkony a vzorné chování.

Vloženo: 28.03.2018

ilustrační foto

Turnaj ve vybíjené

V pondělí 26. 3. se ve sportovní hale sehrál turnaj ve vybíjené žáků 3. - 5. ročníků základních škol. Do Tanvaldu přijeli žáci ze základních škol - Zásada, Lučany, Desná a samozřejmě místní "borci". Žáci hráli s velkým nadšením a nasazením. Vítězem a postupujícím ze skupiny se stalo družstvo z Desné. Tanvalďákům jen o bodík uniklo prvenství. Třetí místo obsadilo družstvo Lučan a Zásada skončila na místě čtvrtém. Moc děkujeme všem zúčastněným družstvům a deseňákům přejeme hodně štěstí v okresním turnaji v Jablonci nad Nisou.

Vloženo: 26.03.2018

ilustrační foto

Turnaj pedagogických pracovníků ve volejbalu

V sobotu 23. března se ve sportovní hale uskutečnil turnaj pedagogických pracovníků  ve volejbalu. Zúčastnilo se ho 5 družstev. Vítězem se stalo Gymnázium Antona Randy, druhé místo obsadili učitelé z Železného Brodu, Tanvalďáci i přes všechna svá zranění dosáhli na místo třetí, čtvrtá ZŠ Desná a na pátém místě ZŠ Liberecká. Děkujeme organizátorům a všem zúčastněným týmům. 

Vloženo: 26.03.2018

ilustrační foto

Školní družina - Přinese vynesení Morany konec zimy?

Pamatujete si na fotografie z našeho loňského vynášení Morany? Hodili jsme paní Zimu do Kamenice a „Divoká řeka plná vody z jarního tání ji odnesla do dáli.“. Letos jsme se pojistili, aby se zima nevrátila, a Moranu raději upálili. Jak je z fotografií patrné, každé oddělení vyrobilo svou vlastní Moranu. Takže je jisté, že zima už se letos nevrátí.

Vloženo: 26.03.2018

ilustrační foto

Tak do toho šťouchni!!!

Děti se rády baví kreativní činností. Jednou z nich je stavba dominové dráhy. Kolik trpělivosti a představivosti je třeba! Nejlepší na tom všem je, jak fungují spolu, jako jeden tým. Jak je vidět, mají radost nejen při spuštění dominové dráhy, ale i při jejím stavění.

Druhé oddělení navštívilo městskou knihovnu a pro mnohé děti bylo vzrušující vidět tolik knih pohromadě. Na fotografiích je zřejmé, jak byly děti zaujaty. Doufejme, že tato krátká návštěva knihovny přiměje některé z nich stát se náruživými čtenářem.

Hrátky s dominem

Labyrint

Vloženo: 13.03.2018

ilustrační foto

Závody na sjezdovkách do sportovce školy 6. - 9. roč.

Další body do sportovce školy mohli žáci sportovních tříd II. stupně získat na závodech na tanvaldské sjezdovce. Úkolem bylo v co nejrychlejším čase projet připravenou slalomovou trať. Tímto se s letošní zimní sezónou loučíme. I přes ne úplně kvalitní sněhové podmínky jsme se na sjezdovkách, běžkách a bruslích pohybovali víc než dost. Děkujeme všem, kteří nám to umožnili. 

Vloženo: 13.03.2018

ilustrační foto

Návštěva 2. A a 4. A v Liberci u Hasičského záchranného sboru

Na den 8. 3. 2018 byly obě třídy pozvány do Liberce na stanici Hasičského záchranného sboru. Veronika Suttnerová a Jan Suttner dostali toto pozvání pro své třídy jako poděkování za to, že dělali figuranty při celostátní soutěži hasičských sborů v Liberci. Ráno pro nás přijel hasičský autobus a dodávka. V Liberci jsme se rozdělili do dvou skupin. Postupně nám hasiči převedli veškerou techniku, pustili nám znělky, kterými se svolávají, děti se dozvěděly spoustu zajímavostí o práci hasičů v terénu i o tom, co předchází tomu, než vyjedou. Měli jsme možnost navštívit i operační středisko, kde si děti vyzkoušely tísňové volání. Operátoři nám ukázali, co vše se musí udělat, kam zavolat, kolik lidí pracuje na určité události atp. Největším zážitkem pro děti byla jízda hasičským „pásákem“. Všem dětem se exkurze velice líbila a moc ochotným hasičům děkovaly.

„Bylo nádherný sedět v těch velkých autech, moc se mi tam líbilo.“  David Kubíček 2.A

„…Nakonec nám dovolili se projet pásákem. To byl životní zážitek. Ale nejlepší bylo, že jsem tam byla s přáteli.“  Karolína Elicerová 4.A

Vloženo: 13.03.2018

Nejnovější - Předchozí | 22 z 23 | Další - Nejstarší
Copyright © 2015-19 ZŠ Sportovní Tanvald