ilustrační foto

Listopad ve školní družině

Halloweenské tvoření zahájilo listopadové aktivity ve školní družině. Navázali jsme procházkami do přírody spojenými s pouštěním draků, sběrem listů a přírodnin na další činnosti. Den poezie jsme si připomněli čtením básniček a malou recitační soutěží. Další tvorba se nesla v tématu Nejobludnější obluda. Děti využily vlnu, pastelky i barevné papíry. Velmi důležitou a neodmyslitelnou zábavou v družině je Lego, kde se fantazii meze nekladou.

Vloženo: 25.11.2018

ilustrační foto

Homo et regio

Vybrané třídy 8.B a 9.B  se v letošním kalendářním roce zúčastnily velmi zajímavého projektu s názvem Homo et regio, což je přeshraniční environmentální program. V programu se nám na několik dní stali partnery i stejně staří žáci ze školy v německém městě Wittichenau. Cílem sice byla environmentální témata našeho regionu, ale hlavně komunikace mezi námi. V první jarní fázi programu proběhly dva projektové dny v přírodě – na Jizerce a v okolí Warthy. Na Jizerce jsme se dozvěděli více o rašeliništích, které jsou pro Jizerské hory typické. U Warthy jsme plnili úkoly, které se týkaly lesa, ale zcela jiného, než známe z Jizerských hor.

Vloženo: 19.11.2018

ilustrační foto

Akce na listopad

 •  1.11.    Keramické odpoledne I. pro učitele
 •  5.11.    Seminář  Emoční inteligence u dětí
 •  7.11.    Turnaj ve florbalu – Smržovka (chlapci 6. - 7. r.)
 •  8.11.    Keramické odpoledne II. pro učitele
 • 14.11.   Schůzka se řediteli SŠ - Scolarest
 • 15.11.   Homo et Regio – ekologický projekt, 2.část
 • 15.11.   OF plavání Jablonec n.N.
 • 17.11.   Turnaj pracovníků školství ve volejbale
 • 20.11.   1. čtvrtletní pedagogická rada
 • 21.11.   Divadlo Jablonec, Olaf a sněžný drak, 3. A, B
 • 22.11.   Informační schůzky
 • 23.11.   Divadlo Jablonec, Lakomec, 8. A, B
 • 27.11.   Žákovská atletická liga – Jablonec, 6. - 7. r.
 • 27.11.   Žákovská atletická liga – Jablonec, 8. - 9. r.
 • 29.11.   Adventní věncování pro učitele a příznivce školy
Vloženo: 01.11.2018

ilustrační foto

Říjen ve školní družině

Procházky v přírodě, den zvířat, jablíčkový týden a podzimní motivy při výtvarných činnostech vyplnily říjnové aktivity ve školní družině. Děti navštívily farmičku domácích zvířat, kde se zblízka podívaly na koně, ovce a kozy. Z jablíček vyrobily křížaly, z papíru draky, podzimní stromy či obrázky zvířátek. Přetrvávající teplé počasí jsme využívali k pobytu na čerstvém vzduchu i ke sportovním aktivitám.

Vloženo: 01.11.2018

ilustrační foto

6. A navštívila SVČ v Tanvaldě

V pátek 26. 10. poté, co jsme ve sportovní hale společně vytvořili živou vlajku ku příležitosti stého výročí vzniku samostatného československého státu, jsme vyrazili na exkurzi do Střediska volného času v Tanvaldě. Využili jsme pozvání paní ředitelky Heleny Beranové. Ta nás vřele přivítala a pak už nás předala do rukou pracovnic SVČ - Lucie Chlumové a Lucie Jakouběové. Ty nám představily možnosti klubu volnočasových aktivit, který funguje pravidelně každý den od 13:00 do 17:00 hod. Zahráli jsme si stolní fotbal, ping pong, holandský billiard, zaposilovali si v miniposilovně, zahráli piškvorky, vyrobili si drobné výrobky a na závěr zahráli hru městečko Palermo. Užili jsme si to. Dle reakcí, se sem žáci  ve svém volném čase chystají, což nás těší. Smysluplné trávení volného času je hodně důležité. Velmi děkujeme pracovníkům SVČ v Tanvaldě.

Vloženo: 26.10.2018

ilustrační foto

Úspěchy děvčat na republikovém finále v přespolním běhu

Ve čtvrtek 18.10.2018 se družstvo našich dívek (L.Tůmová, G.Černá, E.Borlová, M.Harcubová, L.Fišerová a A.Brunclíková) zúčastnilo republikového finále v přespolním běhu v Hradci Králové. Startovní pole čítalo 90 běžkyň rozdělených do 15-ti družstev dle krajů. Trať dlouhou 1700m zvládly vynikajícím způsobem a obsadily krásné 2. místo. Tímto moc děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy a zviditelnění města Tanvaldu mezi sportovci.

Vloženo: 21.10.2018

ilustrační foto

2. A a 2. B v přírodě

Protože počasí je nádherné, vyrazili jsme v pátek 12.10. na výuku do přírody. Učivo prvouky (o podzimní přírodě) jsme byli prozkoumat v praxi :-). Procházkou k lesíku nad sídlištěm jsme pozorovali stromy, sbírali jejich listy a plody. V lesíku jsme si pak nasbírané úlovky pozorně prohlédli a naučili se jejich správné názvy. Odměnou za pilnou práci bylo dětem společné pouštění draka. Na čerstvém vzduchu nám bylo moc fajn :-).

Vloženo: 14.10.2018

ilustrační foto

Ustavující zasedání školské rady

Ustavující zasedání školské rady v novém složení proběhlo 15. 10. 2018 na ZŠ Tanvald, Sportovní. Členové školské rady schválili jednací řád, zvolili předsedu školské rady -  Mgr. Olgu Borlovou, zapisovatele- Mgr. Helenu Řezáčovou. Ověřováním zápisu z jednání školské rady budou postupně pověřováni jednotliví členové ŠR. ŠR schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018 předloženou ředitelkou školy a seznámila se s informacemi týkajícími se školního roku 2018/2019.

Vedení školy

Vloženo: 14.10.2018

ilustrační foto

PBT cyklokros

V pátek 12. 10. proběhne další závod PBT v cyklokrosu. Připravte svoje stroje, nalaďte formu a v pátek u lesíka se budeme těšit na viděnou.

Vloženo: 07.10.2018

ilustrační foto

Sběr papíru

proběhne ve středu 17. 10. a ve čtvrtek 18. 10. 2018 od 14.00 do 18.00 hod.. Papír bude uložen v krabicích nebo pevně převázán provázky. Igelity, celofán a plastové boxy do sběru nepatří!!! 

Sběr bude vybírán pouze odpoledne u zadního vchodu do haly. Sběr odložený jinde a mimo uvedenou dobu nebude zvážen. Převzetí sběru pouze osobně.

Vloženo: 05.10.2018

Nejnovější - Předchozí | 26 z 27 | Další - Nejstarší
Copyright © 2015-19 ZŠ Sportovní Tanvald