ilustrační foto

Vážení rodiče, milí žáci,

už je to víc než týden, co se musíme my i vy vyrovnávat s naprosto novou, mimořádnou situací, která potrvá ještě minimálně 2 měsíce. Během prvního týdne jsme se snažili najít co nejpřijatelnější formy komunikace s vámi a s žáky. Učíme se to my - učitelé, vy i vaše děti. Doufám, že postupně najdeme takový způsob komunikace, který bude přijatelný pro všechny strany. Víme, že situace je velmi zatěžující i pro vás, kdy musíte zvládat mnoho dalších povinnosti, i pro děti, které se nemohou setkávat s kamarády a účastnit se mnoha dalších aktivit.

Proto se budeme snažit o takový způsob on-line výuky, který by vás co nejméně zatěžoval a děti ho zvládnou samy (mohou využívat komunikace s vyučujícími). Jsme si vědomi toho, že u nejmenších žáků je situace složitější a pomoc rodičů je potřeba. Učitelé vám v tom budou určitě nápomocni a budou žákům poskytovat zpětnou vazbu ne známkou, ale oceněním, povzbuzením, popř. poučením z chyb. Vše ostatní se dořeší po návratu do školy a během následujících let školní docházky.  

Veďte svoje děti k zodpovědnému plnění povinností, ke čtení, hrajte s nimi společenské hry (v nich získají spoustu k životu potřebných kompetencí), povídejte si, luštěte křížovky, SUDOKU  apod. Zapojte je do péče o vás, o domácnost, o sourozence i domácí mazlíčky. Možná, že vás mnohdy překvapí tím, co všechno umí a zvládnou. Pro život nejsou potřebné pouze vědomosti a znalosti. Využijme této mimořádné situace ke všem činnostem, na které jinak nemáme čas. Buďte na sebe hodní a vlídní, všichni se v tomto nelehkém období potřebujeme dostat do klidu a rovnováhy, budeme odolnější a vše budeme zvládat snadněji.

Tak si všichni držme palce!

Vedení ZŠ Tanvald, Sportovní 576

Copyright © 2015-19 ZŠ Sportovní Tanvald