Projekt: Šablony II pro ZŠ Tanvald

 MŠMT –  02 -Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_18_063

Název výzvy: Výzva č.02_18_063 pro Šablony II- MRR v prioritní ose 3

Název projektu:  Šablony II pro ZŠ Tanvald

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009094

Doba trvání projektu: 1.9.2018- 31.8.2020

Náklady projektu:  1 483 912 Kč

 

Zapojení do tohoto projektu nám umožní financovat pozici školního psychologa a speciálního pedagoga na úvazek 0,5 po dobu trvání projektu - 24 měsíců. Dalšími aktivitami v projektu bude vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské gramotnosti, výuky cizích jazyků, ICT a osobnostního a sociálního rozvoje, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a realizace projektového dne s odborníkem ve školní družině.

                                                                                                                                                  Vedení školy

Plakát

Copyright © 2015-19 ZŠ Sportovní Tanvald