Dokumenty

Školní řád platný od 1. 9. 2018

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Výroční zpráva o poskytování informací

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/18

1. Strategie předcházení školní neúspěšnosti

1. Program poradenských služeb 

Rozpočet rok 2018

Střednědobý rozpočet na roky 2019 a 2020

Žádost o přijetí k základnímu vzdělání

Copyright © 2015 ZŠ Sportovní Tanvald