Volitelné předměty

Žáci si vybírají nadstavbové předměty dle svých zájmů a schopností.

Nadstavbové předměty  1. – 5. ročník

 • Dramatická výchova
 • Zdravověda

Nadstavbové předměty 6. – 9. ročník

 • Gymnastika
 • Atletika
 • Míčové hry
 • Ekologický seminář
 • Sportovní hry  
 • Náš region
 • Cvičení z ČJ
 • Cvičení z matematiky
 • Technické kreslení
 • Reálie anglicky mluvících zemí

Na 1. stupni nabízíme nepovinný předmět Pohybové hry.

Copyright © 2015 ZŠ Sportovní Tanvald