Volitelné předměty

Žáci si vybírají nadstavbové předměty dle svých zájmů a schopností.

Nadstavbové předměty  1. – 5. ročník

  • Dramatická výchova
  • Zdravověda

Nadstavbové předměty  6. – 9. ročník

  • Atletika, gymnastika, míčové hry
  • Náš region
  • Psychologie pro život
  • Sportovní hry                                         
  • Čtenářské dílny                                                                                
  • Cvičení z matematiky
  • Reálie anglicky mluvicích zemí
  • Praktické využití PC

Na 1. stupni nabízíme nepovinný předmět Pohybové hry.

Copyright © 2015 ZŠ Sportovní Tanvald