Zápis do prvních tříd a do tříd s rozšířenou výukou TV

  • zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 bude v úterý 3.dubna 2018
  • výběr do tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy bude určen dodatečně - květen 2018
Copyright © 2015 ZŠ Sportovní Tanvald