Výchovný poradce

Mgr. Ivana Műllerová

Odborná pomoc týkající se volby povolání, kázeňských problémů, záškoláctví, šikany, neúspěchu ve škole a kolektivu, drog a alkoholu.

konzultační hodiny: 

Mgr. Ivana Műllerová:  každé úterý  15,30 – 17,00 hod.

Copyright © 2015-19 ZŠ Sportovní Tanvald