Výuka cizích jazyků

Anglický jazyk vyučujeme od 1. ročníku, v 1. a 2. ročníku 1 hodinu týdně, od 3. ročníku 3 hodiny týdně.

Od školního roku 2013/14 se na 2. stupni povinně zavedla  výuka 2. cizího jazyka.

Na naší škole je to německý jazyk - vyučuje se od 7. ročníku v rozsahu 2 hodin týdně.

 

Copyright © 2015 ZŠ Sportovní Tanvald