Výuka cizích jazyků

Povinná výuka anglického jazyka začíná ve 2. ročníku, žáci mají jednu  vyučovací hodinu, od 3. ročníku 3 hodiny týdně. Od 7. ročníku začíná povinná výuka druhého cizího jazyka -   německý jazyk v časové dotaci 2 hodin týdně

 

Copyright © 2015-19 ZŠ Sportovní Tanvald