Pracovníci školy

VEDENÍ ŠKOLY

ředitelka:

zástupkyně ředitelky:

PEDAGOGICKÝ SBOR

třídní učitelé:

netřídní učitelé:

dyslektické asistentky pro 1. stupeň:

 • Mgr. Helena Šírová
 • Mgr. Helena Řezáčová

práce s integrovanými žáky pro 2. stupeň:

 • Mgr. Petra Šulcová

koordinátor sociálně patologických jevů:

 • Mgr. Irena Balašová

koordinátor enviromentální výchovy:

 • Mgr. Lenka Pechoutová

logopedická asistentka:

 • Mgr. Eva Masaříková

asistentky pedagoga:

koordinátorka inkluze:

 • Mgr. Helena Řezáčová

speciální pedagog:

školní psycholog:

výchovná poradkyně:

 • Mgr. Ivana Müllerová

metodik ICT:

 • Mgr. Olga Borlová

správa webových stránek:

 • Mgr. Tomáš Zítko
 • Mgr. Jana Tůmová

koordinátor ŠVP:

 • Mgr. Karolína Tollarová

školní knihovna:

 • Petra Stěhulová

školní družina:

 • vedoucí ŠD: Marcela Cónová
 • Milena Glaserová
 • Zdeňka Cíglerová

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

vedoucí ŠR:

 • Tomáš Havel

administrativní pracovnice, účetní:

školník:    

 • Roman Smejkal

správce sportovišť:

 • Ing. Petr Beran

správce stadionu:

 • Karel Soldát

uklízečky:

 • Dana Smejkalová
 • Zuzana Filipovská
 • Anna Pištolová
 • Veronika Somrová

vrátná ve SH a TU:

 • Božena Duchková

řidič:

 • Zdeněk  Hermoch

pomocný pracovník:

 • Miroslav Bartoň

správce počítačové sítě:

 • Cotrex, Ing. Petr Klokočník
 • Mgr. Olga Borlová
 • Mgr. Helena Šerhantová
Copyright © 2015 ZŠ Sportovní Tanvald