Pracovníci školy

VEDENÍ ŠKOLY

ředitelka:

zástupkyně ředitelky:

PEDAGOGICKÝ SBOR

třídní učitelé:

netřídní učitelé:

dyslektické asistentky pro 1. stupeň:

práce s integrovanými žáky pro 2. stupeň:

koordinátor sociálně patologických jevů:

koordinátor enviromentální výchovy:

logopedická asistentka:

asistentky pedagoga:

 • Marcela Cónová
 • Zdeňka Ciglerová
 • Lenka Drdová
 • Veronika Vitáková
 • Lívia Zolmanová

koordinátorka inkluze:

speciální pedagog:

školní psycholog:

výchovná poradkyně:

metodik ICT:

správa webových stránek:

koordinátor ŠVP:

školní knihovna:

školní družina:

DALŠÍ PRACOVNÍCI

vedoucí ŠR:

 • Tomáš Havel

administrativní pracovnice, účetní:

školník:

 • Roman Smejkal

správce stadionu:

 • Karel Soldát

uklízečky:

 • Dana Smejkalová
 • Zuzana Filipovská
 • Anna Pištolová
 • Veronika Somrová

vrátná ve SH a TU:

 • Božena Duchková

řidič:

 • Zdeněk  Hermoch

správce počítačové sítě:

 • Cotrex, Ing. Petr Klokočník
Copyright © 2015 ZŠ Sportovní Tanvald