Školní družina

O nás

Ve dnech školního vyučování tvoří školní družina mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Zabezpečujeme dětem odpočinek, rekreaci a zajímavé využití volného času. Děti se učí žít s ostatními, spolupracovat s nimi, tolerovat odlišnosti ostatních či rozvíjet osobnost každého dítěte.

Školní družina je součástí Základní školy Sportovní. Nachází se v prvním patře vedlejší budovy v ulici U Stadionu, spolu s jídelnou Scolarest.

Vychovatelky:

  • Marcela Cónová (vedoucí vychovatelka)
  • Milena Glaserová
  • Zdeňka Ciglerová

Telefonní číslo: 483 380 648

Provoz školní družiny

Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování od 6:00 do 8:00 ráno a od 11:35 do 16:00 odpoledne.

Roční plán činnosti 2019/2020

Vnitřní řád školní družiny

ŠVP ŠD 2019/2020

 

 

 

Copyright © 2015-19 ZŠ Sportovní Tanvald