Slovo ředitelky závěrem roku

Rok 2020 byl pro nás všechny velmi náročný, museli jsme se poprvé v životě vyrovnávat s naprosto  novou  situací, která zasáhla do našich pracovních, ale i osobních životů, museli jsme si osvojit zcela nové návyky. Ale zároveň jsme zvládli nové dovednosti, které  nás posunuly dále.

I během tohoto zvláštního roku  proběhla za podpory našeho zřizovatele, MěÚ Tanvald, ve škole řada významných změn, které přispějí k modernizaci školy i  zkvalitnění výuky.

Díky dotační výzvě  Evropského fondu pro regionální rozvoj - MPMR ČR – IROP podané zřizovatelem školy v celkové výši  5 105 649,32 Kč s názvem Stavební úpravy Základní Sportovní školy Tanvald ve vazbě na bezbariérový přístup byla dokončena bezbariérovost školy – ve  škole byl vybudován  osobní výtah, v budově Scolarestu  nájezd a  zdvihací schodišťová plošina.

Dále byla zrekonstruována a zcela nově vybavena 20 novými  PC  počítačová učebna, v  učebně fyziky bylo instalováno nové interaktivní zařízení a pořízeny nové pomůcky k výuce (např. vizualizér, demonstrační soupravy pro výuku elektřiny a měřicí systém Pasco pro  tablety a PC). V rámci této dotace byla také  provedena výměna dlažby na školních chodbách v 1. a  v 2. patře  a venkovní úpravy v areálu školy.

V modernizaci interiéru školy bychom chtěli pokračovat  za pomoci zřizovatele a zapojením do  vhodných dotačních výzev i v následujících letech.

Z dotace MŠMT na pořízení ICT vybavení  ve výši 497 268 Kč  jsme pořídili 23 tabletů, které   budou při běžném způsobu výuky využívány jako mobilní PC učebna, dále jsme  zakoupili  notebooky pro učitele, výukový software a další příslušenství potřebné k zajištění distanční  výuky (webkamery aj). 18 nově zakoupených tabletů  je  po dobu distanční výuky zapůjčeno žákům. Dalších 9 tabletů jsme  získali z finančních prostředků výzvy MŠMT „ Šablony II“.

Byli bychom rádi, kdybychom mohli co nejdříve přejít k prezenčnímu způsobu výuky a využívat tak nově zrekonstruované školní prostory a pomůcky.    

Co náš čeká v nejbližším období? V tomto školním roce bychom chtěli zakoupit  potřebný počet šatních skříněk, aby každý žák mohl mít skříňku sám. Budeme pokračovat v postupné obnově obkladů, umyvadel a baterií ve třídách, v dílničce v přízemí a v místnosti s keramickou pecí.  

 

                                                                                                          Mgr. Ivana Stěhulová, ŘŠ

prohlášení o cookies, prohlášení o přístupnosti
Copyright © 2015-20 ZŠ Sportovní Tanvald

Logo LK
Logo OP VVV