ilustrační foto

Individuální konzultace se speciálním pedagogem

Žáci, kteří mají potíže s domácí výukou formou distančního vzdělávání mohou navštěvovat individuální konzultace se speciálním pedagogem ve škole. Zejména se jedná o žáky první a druhých tříd, jež mají vzhledem k současné situaci těžkou startovní pozici. Konzultace mohou navštěvovat i s rodiči, kteří jsou přímo přítomni při nácviku dovedností. Rodiče jsou individuálně instruováni, jak přizpůsobit metody výuky v domácím prostředí tak, aby děti zvládly nácvik čtení, psaní a počítání co nejsnadněji. Aby je výuka s rodiči bavila a motivovala k dalším školním činnostem, i přesto že pro ně začátek školní docházky není lehký. Rodiče si s dětmi vyzkouší pomůcky, které mohou významným způsobem ovlivnit motivovanost a výkonnost dětí při učení. Součástí práce je průběžná speciálně pedagogická diagnostika s případným doporučením dalších podpůrných postupů (např. návštěva očního lékaře, zahájení logopedické péče, doporučení vyšetření v PPP apod.). Rodiče mají možnost prodiskutovat různé problémy s výukou, které je v domácím prostředí aktuálně trápí. Časová dotace těchto konzultací je různá, záleží na konkrétních potřebách dětí a rodičů.

Školu mohou navštěvovat i starší žáci na základě domluvy s vyučujícím daného předmětu a speciálním pedagogem. Podpora je zaměřena na dovysvětlení nepochopené látky, motivování k další práci, osvojení organizace práce při distanční výuce a spolupráci s rodinou. Žáci si díky tomu lépe udržují kontakt se školními povinnostmi a zároveň mohou potrénovat látku, která jim při vysvětlování na dálku činila potíže. Žákům také pomáhá změna učebního prostředí a možnost osobního kontaktu s učiteli. 

prohlášení o cookies, prohlášení o přístupnosti
Copyright © 2015-20 ZŠ Sportovní Tanvald

Logo LK
Logo OP VVV