ilustrační foto

Z lockdownu na Everest Pákistán

Vítejte v Pákistánu!

Ahoj strávníci!!
I přes velmi nepříznivé počasí se nám společně v tomto týdnu povedlo dosáhnout vzdálenosti 1399 km! V celkovém součtu to již dělá neuvěřitelných 6305 km. Do cíle nám zbývá pouze 1413 km!

Pojďme to společně tento týden dotáhnout!
Virtuální cesta nás zavedla z Turkmenistánu na obávané Afghánské hranice. Hned po vyřízení vízové povinnosti, nás čeká první velké stoupání do pohoří Hindúkuš, jedná se o úchvatné pohoří, jež je bohužel zahaleno do kabátu strachu. Časté zvuky střelby AK-47 a silniční patroly nás doprovázejí celým územím Afghánistánu. Z naší cesty musíme často nečekaně odbočit, není totiž doporučeno vstupovat na území ovládané Talibánem. I přes nepříznivou situaci vidíme, že lidé jsou všude stejní. Naprostá většina kolemjdoucích má zájem pouze na tom, aby uživila svou rodinu, měla střechu nad hlavou a aspoň někdy se trochu pobavila. Často se setkáváme i s neuvěřitelnou pohostinností místních obyvatel. Tito obyčejní lidé nemají zájem na boji s kýmkoliv, chtějí žít v bezpečí a cítit štěstí. Leč bohužel žijí v nebezpečné zemi, sužované mnoha problémy. Proto ani my často v odlehlých oblastech svou balistickou vestu nesundáváme, snad jen s příslibem klidné noci, či čaje s kozím mlékem při chladném ránu. Že Afghánistán neznamená pouze válku, můžete vidět na videu I a videu II.

Vloženo: 13.04.2021

ilustrační foto

Návod pro rodiče, jak postupovat, je-li žák pozitivně testován:

Škola vydá pozitivně testovanému žákovi nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl žák pozitivně testován. Zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Přiložený návod slouží k představení možností registrace k RT-PCR vyšetření, které provede zákonný zástupce pozitivně testovaného žáka po vystavení žádanky.

Návod k registraci na PCR testy

Vloženo: 13.04.2021

ilustrační foto

Čestné prohlášení

Vážení rodiče,

pokud vaše dítě nemusí podstoupit samotestování z důvodů, že prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, je potřeba toto doložit pří příchodu do školy čestným prohlášením, které si můžete vytisknout zde nebo vyzvednout přímo ve škole.

Vedení školy

Vloženo: 09.04.2021

ilustrační foto

Testování žáků

Vážení rodiče, milí žáci,

posíláme vám odkaz na stránky MŠMT, kde najdete instruktážní videa a další materiály k testování.

Testování leták

Vloženo: 08.04.2021

ilustrační foto

Informace

Na základě Mimořádného opatření MZ

se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání žákům 1. stupně základních škol své kmenové školy ve školní družině v době jejich distanční výuky, jejichž zákonní zástupci jsou

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Vedení školy

Vloženo: 08.04.2021

ilustrační foto

Informace ze Scolarestu

Informace ze Scolarestu týkající se objednávky jídel a provozní doby od pondělí 12. 4. 2021.

 

Vloženo: 07.04.2021

ilustrační foto

Informace MŠMT a MZ k provozu škol a školských zařízení od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

dle posledních informací MŠMT a MZ bude od 12.4. 2021 povolena rotační výuka na 1. stupni ZŠ, podmínkou přítomnosti žáka ve škole je pravidelné samotestování žáků 2x týdně, tzn. v pondělí a ve čtvrtek. Tuto povinnost mají i pracovníci školy. Bude se jednat o neinvazivní LEPU testy a Singclean testy výtěrem z kraje nosní dírky.

Přítomnost žáka ve škole bude umožněna pokud:

 • nemá příznaky onemocnění COVID-19
 • podstupuje pravidelné samotestování.

Samotestování nemusí podstoupit žák /i zaměstnanec/, který doloží že:

a) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů,

c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Jak bude probíhat organizace školní docházky:

 • V týdnu od 12.4. do 16 .4. začnou prezenční výukou 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A.
 • Výuka bude probíhat dle rozvrhů platných od 8.2. 2021, které jsou zveřejněné na webových stránkách školy / Organizace školy/.
 • Vstup do školy bude povolen pouze se zakrytými ústy a nosem respirátorem nebo obličejovou maskou splňujícími hygienické požadavky.
 • Třídy 2.B, 3.B, 4.B, 5.B budou pokračovat v distanční výuce dle stávajících rozvrhů. Prezenční výuka těchto tříd bude začínat v týdnu od 19.4. do 23.4. 2021.
 • Celý 2. stupeň pokračuje v distanční výuce.

Organizace testování:

 • Samotestování bude probíhat v uvedených dnech ve třídách, kde nebude realizována další výuka, pod dohledem 2 pedagogických pracovníků.
 • U testování může být přítomen i zákonný zástupce.
 • Po vyhodnocení testů si přejdou žáci do své kmenové třídy, kde budou pokračovat ve výuce. V případě pozitivního testu bude žák umístěn do vyhrazené místnosti v přízemí a škola bude kontaktovat zákonného zástupce.

Pokud počasí dovolí, budeme během výuky využívat pobyty venku.

Provoz ŠD

 • ŠD bude v provozu pro žáky 1. až 3. roč., jejichž ZZ oba pracují.
 • Z důvodů zachování homogenity skupin prosím zvažte nezbytnost docházení dítěte do ŠD ráno před výukou.

Zajištění stravování

 • Žáci, kteří budou mít prezenční výuku, budou přecházet na obědy společně se svou třídou a budou se stravovat každý sám u svého stolu.
 • Žáci na distanční výuce si mohou vyzvednout oběd do 11.30 hod.

Ve všech prostorách školy, školní družiny i školní jídelny je nutno dodržovat stanovená hygienická nařízení – ochrana úst a nosu, častá dezinfekce rukou, dodržování homogenity skupin, časté větrání prostor.

Další aktuální informace budeme postupně zveřejňovat na stránkách školy.

Celé znění aktuálních dokumentů.

Testování

Vedení školy

Vloženo: 07.04.2021

ilustrační foto

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Rádi bychom Vás, rodiče budoucích prvňáčků, informovali o termínu a průběhu zápisu do prvních tříd. Dále bychom Vás rádi prostřednictvím plakátku seznámili s tím, co všechno naše škola nabízí žákům i rodičům, jak probíhá výuka na naší škole a jaké další možnosti nabízí. Pokud situace dovolí, rádi bychom pro budoucí žáky i rodiče připravili den otevřených dveří.

Zápis do 1. tříd proběhne

formou elektronickou v době od 6. 4. do 23. 4. 2021

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na tel. číslech: 483 394 660/690 nebo na e-mailu: ivana.stehulova@zstanvald.cz

Plakátek zápis do 1. tříd

Plakátek Co nabízí ZŠ Sportovní

Dokumenty, které potřebujete k zápisu: 

Vloženo: 20.01.2021

ilustrační foto

McDonald’s Cup: Tréninková výzva

I přes stále trvající složité období si pro nás McDonald’s cup připravil individuální soutěž. Mohou se jí účastnit všichni žáci od 5 do 15 let. Výzva spočívá v plnění jednotlivých sportovních úkolů a kvízů, které se dají splnit jak doma tak venku. Registraci za žáka musí vyplnit zákonný zástupce. Po potvrzení registrace vás stránka navede k daným úkolům. Hlavní výhrou je doprovod národního týmu na hřiště při utkání s Ukrajinou, které se bude konat v září.

Hodně štěstí při plnění výzev!

Vloženo: 06.04.2021

ilustrační foto

Z lockdownu na Everest Turkmenistán

Vítejte v Turkmenistánu!

Salam strávníci!

Nový týden a opět máme rekordní počet kilometrů! V našem společném třetím týdnu, jsme se dostali téměř na hranici 1800 km/týden. V celkovém součtu máme 4880 kilometrů a jsme tak daleko za polovinou našeho společného snažení! Do základního tábora nám zbývá cca 2830 km, takže pokračujeme!

Vloženo: 05.04.2021

 1 z 21 | Další - Nejstarší
prohlášení o cookies, prohlášení o přístupnosti
Copyright © 2015-20 ZŠ Sportovní Tanvald

Logo LK
Logo OP VVV