ilustrační foto

Jehlany deváťáků

Deváťáci měli za úkol najít ve svém okolí stavby ve tvaru jehlanu. Na to, že jich tu je nespočet, se můžete podívat ve fotogalerii. A k tomu nachozené kilometry....to je paráda.

Vloženo: 16.03.2021

ilustrační foto

Aktivity v období distanční výuky

  • Krom toho, že od 1.3. zajišťuje škola on-line výuku již u všech ročníků, probíhají současně i další činnosti.
  • Pro Liberecký kraj nabízí škola hlídání dětí ve věku 2 – 13 let pro rodiče vybraných profesí. Toto hlídání v době od 6,00 do 20,00 pomáhají zajistit pracovníci školy, převážně vyučující výchov, vychovatelky ve ŠD a asistentky pedagoga. Někteří z těchto pedagogů zajišťují i půjčování  potřebné ICT techniky (mezi děti jsme zapůjčili  32 tabletů a dalších 5 NB). V době, kdy chodili do školy 1. a 2. třídy, měli na starosti dohledy o přestávkách, vycházky dětí a pomoc při hodinách v PC učebně.
  • I v tomto období dětem pomáhají asistentky pedagoga, které individuálně pracují s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Individuální péči pomáhá zajistit speciální pedagožka, která poskytuje nejen on-line hodiny, ale také osobní individuální konzultace ve škole. Tyto nabízíme i dalším žákům ohrožených neúspěchem, ale nejen jim. Ve všech třídách pracují jako “styční důstojníci” třídní učitelé, kterým je připravena poskytnout pomoc výchovná poradkyně i vedení školy.
  • Ve škole také probíhají opravy a úpravy prostor - učebna VV, dílny pro keramiku, vybavení PC ve sborovně i dalších místech školy, připojení k optickému kabelu, instalace nových šatních skříněk, jarní výzdoba školy a další práce.
Vloženo: 12.03.2021

ilustrační foto

Individuální konzultace se speciálním pedagogem

Žáci, kteří mají potíže s domácí výukou formou distančního vzdělávání mohou navštěvovat individuální konzultace se speciálním pedagogem ve škole. Zejména se jedná o žáky první a druhých tříd, jež mají vzhledem k současné situaci těžkou startovní pozici. Konzultace mohou navštěvovat i s rodiči, kteří jsou přímo přítomni při nácviku dovedností. Rodiče jsou individuálně instruováni, jak přizpůsobit metody výuky v domácím prostředí tak, aby děti zvládly nácvik čtení, psaní a počítání co nejsnadněji. Aby je výuka s rodiči bavila a motivovala k dalším školním činnostem, i přesto že pro ně začátek školní docházky není lehký. Rodiče si s dětmi vyzkouší pomůcky, které mohou významným způsobem ovlivnit motivovanost a výkonnost dětí při učení. Součástí práce je průběžná speciálně pedagogická diagnostika s případným doporučením dalších podpůrných postupů (např. návštěva očního lékaře, zahájení logopedické péče, doporučení vyšetření v PPP apod.). Rodiče mají možnost prodiskutovat různé problémy s výukou, které je v domácím prostředí aktuálně trápí. Časová dotace těchto konzultací je různá, záleží na konkrétních potřebách dětí a rodičů.

Vloženo: 12.03.2021

ilustrační foto

Fyzika na videu

Učitelé fyziky zase vytvářejí zajímavá a poutavá videa k danému tématu. Kdo byste si chtěl osvěžit Pascalův zákon, těžiště tělesa, elektromagnetickou indukci, relativitu pohybu či řadu dalšího z oblasti fyziky, můžete nahlédnout do galerie videí.

Prezentační videa na hodiny fyziky

Vloženo: 11.03.2021

ilustrační foto

I matematika může být zábavná

I během distančních hodin matematiky se nemusíte nudit. Pan učitel vytváří žákům pomocí Geogebry classroom aplikace - příklad, kde každý žák dostane odkaz na stránku na webu. Tam je např. mnohočlen (každý žák má jiný příklad), který rozkládá na součin podle vzorce. Díky aplikaci učitel vidí každého žáka, jak nastavuje výsledek. Po stisknutí tlačítka např. kontrola žák vidí - správně - nebo se vloudila chybička. I pan učitel pak na dálku vidí, jak žák dopadl. Nic neodesílá, nic nefotí. Tak to zkouším přímo při hodině. Další variantou je, že se příklady věší přímo na web geogebry. Žák si tam může měnit parametry úlohy a vyzkoušet si, jak chápe a jak se mu daří příklad vypočítat. 

Vloženo: 11.03.2021

ilustrační foto

"Rozhlédni se"

Některé druhostupňové třídy se podobně jako každý rok účastní výtvarné soutěže pořádané Střediskem volného času. "Rozhlédni se" je téma pro letošní ročník. Rozhleden a vyhlídek je v Tanvaldu a okolí spousty, vyrostly nám dokonce i nové rozhledny. Žáci můžou malovat různými výtvarnými technikami a letos poprvé i prezentovat svoje fotografické umění. Samozřejmě k tomu patří vycházka k jedné z rozhleden stvrzená fotkou jako důkaz, že ji žáci navštívili, ať už s rodiči či kamarády. Pokud by se chtěli soutěže účastnit i někteří další  malíři a fotografové, mrkněte na propozice

Vloženo: 11.03.2021

ilustrační foto

Sloh v kloboucích a karnevalový den páťáků

Žáci 6.A si připravili na hodinu slohu pokrývky hlavy. Měli za úkol klobouk či čepici popsat a před třídou o ní povyprávět. Na hodině se sešly rozmanité modely např.: čepice zmijovka, mexické sombréro, beranice i klobouk po prababičce. Páťáci, ti si zase udělali karnevalový den v maskách. Všechna tato zpestření už tak dlouhé domácí výuky jsou dětmi bezesporu vítána.

Vloženo: 11.03.2021

ilustrační foto

Provozní doba vedení školy

Provozní doba vedení školy a pí. účetní pro vyřizování různých záležitostí je v současné době od 8:00 do 14:00 hod.

Vedení školy

Vloženo: 02.03.2021

ilustrační foto

Únor v družině

Únor ve školní družině byl smutný. Z důvodu pandemických opatření je nás v družině stále málo a musíme nosit roušky. Tak si alespoň užíváme závějí sněhu. A když už je nám zima, schováme se do tepla třídy v družině. Tady kreslíme, lepíme, stříháme a při práci se stavebnicemi nebo Legem tak trochu porušujeme fyzikální zákony.

Vloženo: 01.03.2021

ilustrační foto

Informace pro zájemce o sportovní a nesportovní třídy

V přílohách posíláme informace pro zájemce o sportovní  a nesportovní třídy. Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na telefonních číslech 483 394 660/690 nebo na e-mailu: ivana.stehulova@ zstanvald.cz.

Informace pro zájemce o sportovní a nesportovní třídy

Plakátek sportovní třídy

Vloženo: 22.02.2021

Nejnovější - Předchozí | 3 z 21 | Další - Nejstarší
prohlášení o cookies, prohlášení o přístupnosti
Copyright © 2015-20 ZŠ Sportovní Tanvald

Logo LK
Logo OP VVV