ilustrační foto

Vodák 8. A

I osmáci si zopakovali a osvojili vodácké dovednosti na Jizeře. Více ve fotogalerii.

Vloženo: 27.05.2021

ilustrační foto

Vodácké kurzy 6. A a 7. A

Konečně tělesná výchova na jakou jsme byli zvyklí. Přišli jsme tento školní rok o různé sportovní aktivity, hodiny TV a řadu kurzů. Snažíme se to alespoň částečně dohnat. Tento týden proběhly jednodenní vodácké výcviky na řece Jizeře. Šesťáci i sedmáci absolvovali základní vodácké dovednosti. Naučili se ovládat loď, z čehož jsme měli velikou radost. Někteří rychleji, jiným to trvalo o něco déle, ale víme, že na to můžeme navázat. A to hned v červnu, kdy bychom rádi uskutečnili splutí z Malé Skály na Dlaskův statek opět s další výukou vodáckých dovedností. Budeme si přát, aby to všechno klaplo a kurzy proběhly. 

"AHÓÓÓJ"    

Vloženo: 21.05.2021

ilustrační foto

Vyhlášení sportovní výzvy Z lockdownu na Everest

V pátek 21. 5. proběhlo slavnostní vyhlášení naší sportovní výzvy "Z lockdownu na Everest". Prvních 30, kteří přispěli největším počtem kilometrů, bylo náležitě odměněno. Obdrželi překrásná trika a dort, jak jinak než s marcipánovým cepínem. Děkujeme ještě jednou všem účastníkům. Sportujte dál... stále pokračuje cyklistická výzva "Tour de sportovka", stáj žáků i učitelů čeká ještě mnoho kilometrů do cíle.

Vaši tělocvikáři 

Vloženo: 21.05.2021

ilustrační foto

Informace MŠMT a MZ k provozu škol a školských zařízení od 24. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

dle aktuálních informací MŠMT a MZ pokračuje i nadále prezenční výuka pro 1. a 2. stupeň. Zůstává povinnost pravidelného samotestování žáků 1x týdně, tzn. v pondělí, nebo 1. den příchodu žáka do školy v příslušném týdnu. Tuto povinnost mají i pracovníci školy. Bude se jednat o neinvazivní testy Sejoy výtěrem z kraje nosní dírky. O případných dalších změnách typů testů Vás budeme informovat.

Odkaz na postup testování

Přítomnost žáka ve škole je stále umožněna pokud:

 • nemá příznaky onemocnění COVID-19
 • podstupuje pravidelné samotestování.

Samotestování nemusí podstoupit žák /i zaměstnanec/, který doloží že:

a) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní - dokládá se čestným prohlášením - možno vyzvednout ve škole nebo vytisknout z webu školy

b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů,

c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

 • Organizace samotestování bude probíhat v již zavedeném režimu.
 • Ve školách i ŠD se ruší povinnost zachování homogenity skupin.
 • Provoz školní družiny bude v běžném režimu od 6.00 do 16.00 hod.
 • Nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje, nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení.
 • Ve všech vnitřních prostorách školy, školní družiny i školní jídelny je i nadále nutno dodržovat stanovená hygienická nařízení – ochrana úst a nosu, častá dezinfekce rukou, časté větrání prostor.

Další aktuální informace budeme postupně zveřejňovat na stránkách školy,kde také naleznete celé znění aktuálních dokumentů.

Vedení školy

Vloženo: 19.05.2021

ilustrační foto

Tour de SPORTOVKA

Zdravíme cyklisty,
druhý a velmi napínavý týden za námi. Po dlouhém, nerozhodném zápase mezi žáky a jejich soky kantory, se podařilo učitelské stáji probojovat na první místo s celkovým počtem kilometrů 1533. Nic není však rozhodnuto, průběžná první pozice je vrtkavá a rozdíl v celkové ujeté vzdálenosti velmi těsný, pouhých 12 km.
Změny se odehráli i v oblékání barevných trikotů. V učitelském sboru nyní obléká žluté triko p. uč, Zítko (493 km), jemuž se podařilo rozbít oblíbenou kombinaci žluté s puntíky p. uč. Tůmové (455 km). Z řad žáků se k vystřídání vedení blíží nejvíce Amálie Nováková (167 km), Marek Hůzl (165 km) a Ota Kubín (150 km).
Vrchařský trikot plný puntíků zůstává v bezpečném držení p. uč. Tůmové (9759 m), přičemž z konkurenční stáje se nejvíce tomuto prvenství blíží Ota Kubín s výkonem 3575 m. Zatímco zelený trikot přetahuje přes své žluté triko p. uč. Zítko, za nejlepší etapový výsledek (305 km). Dokáže ho, v příštím týdnu, někdo z konkurenční stáje převzít?
Vzdálenosti přibývají, celkové skóre je velmi těsné a my s napětím sledujeme průběžné výsledky třetího týdne výzvy.

Za tým tělocvikářů Jarda Patočka

Průběžné výsledky

Vloženo: 18.05.2021

ilustrační foto

Talentové zkoušky a prohlídka školy

Děkujeme všem žákům za účast na talentových zkouškách. Rozmary počasí lehce pozměnily program talentovek. Zkombinovali jsme disciplíny ve sportovní hale se závěrečným během na 800 metrů na stadionu. V tuto chvíli známe pořadí talentových zkoušek. Rozhodnutí o přijetí se dozvíte po 21. 5., kdy nám budou známy výsledky přijímacích zkoušek zájemců o tanvaldské gymnázium. Krom sportovních výsledků zohledníme, tak jako každý rok, chování a školní prospěch žáků. Velmi nás potěšil i Váš zájem o prohlídku školy. Doufáme, že se Vám u nás líbilo. 

Vloženo: 18.05.2021

ilustrační foto

Info pro budoucí prvňáčky

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

jelikož opět v letošním školním roce nemohl proběhnout zápis do 1. ročníků klasickou formou, rádi bychom Vás i budoucí prvňáčky pozvali do školy na tzv. „zápis po zápisu“, kdy byste si prohlédli školu, seznámili se s třídními učitelkami a děti by si vyzkoušely některé aktivity související se zápisem. Tuto akci můžeme zrealizovat za dodržení stávajících hygienických opatření - ve všech prostorách školy zakrytí nosu a úst, dezinfekce rukou, čestné prohlášení ZZ o negativním výsledku testování na COVID -19. Abychom zamezili setkání většího počtu osob, naplánovali jsme tuto akci na středu 9.6.2021 v časech od 14.30 hod. a 16.00 hod.

Vedení školy se spojí se všemi rodiči budoucích prvňáčků / e - mailem, telefonicky/, abychom naplánovali rozdělení do 2 skupin. Prvňáčka může doprovázet pouze jeden ze ZZ.

Vedení školy

Vloženo: 17.05.2021

ilustrační foto

Informace MŠMT a MZ k provozu škol a školských zařízení od 17. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

dle posledních informací MŠMT a MZ začne od pondělí 17. 5. 2021 prezenční výuka pro 1. a 2. stupeň. Zůstává povinnost pravidelného samotestování žáků 1x týdně, tzn. v pondělí, nebo 1. den příchodu žáka do školy v příslušném týdnu. Tuto povinnost mají i pracovníci školy. Zatím se bude jednat o neinvazivní LEPU testy a Singclean testy výtěrem z kraje nosní dírky. O případných dalších změnách typů testů Vás budeme informovat.

Přítomnost žáka ve škole bude umožněna pokud:

 • nemá příznaky onemocnění COVID-19
 • podstupuje pravidelné samotestování.

Samotestování nemusí podstoupit žák /i zaměstnanec/, který doloží že:

a) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní - dokládá se čestným prohlášením - možno vyzvednout ve škole nebo vytisknout z webu školy

b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů,

c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Organizace samotestování bude probíhat v již zavedeném režimu.

Ve školách i ŠD se ruší povinnost zachování homogenity skupin.

 • Provoz školní družiny bude v běžném režimu od 6.00 do 16.00 hod.

Opatření MZ ohledně zakrytí úst a nosu:

 • Ruší se povinnost nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 metru od jiných osob. Při vycházce nebo pobytu venku žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst. Jsou povoleny sportovní činnosti ve venkovních prostorách bez zakrytí úst a nosu.

Zajištění stravování

 • Od čtvrtka 12. 5.2021 bude spuštěn automatický objednávkový systém - každý strávník bude mít objednáno jídlo č.1 a má možnost objednávku zcela zrušit nebo si přeobjednat jiné jídlo /viz informace ze Scolarestu/.

Ve všech vnitřních prostorách školy, školní družiny i školní jídelny je i nadále nutno dodržovat stanovená hygienická nařízení – ochrana úst a nosu, častá dezinfekce rukou, časté větrání prostor.

Další aktuální informace budeme postupně zveřejňovat na stránkách školy, kde také naleznete celé znění aktuálních dokumentů.

Vedení školy

Vloženo: 12.05.2021

Nejnovější - Předchozí | 35 z 35 |
prohlášení o cookies, prohlášení o přístupnosti
Copyright © 2015-20 ZŠ Sportovní Tanvald

Logo LK
Logo OP VVV