ilustrační foto

Vážení rodiče, milí žáci,

jelikož tento školní rok byl mým posledním rokem stráveným na naší škole, chtěla bych vám napsat pár slov závěrem. Prožila jsem na této škole 19 pracovních let, v nichž se střídala období radostná, velmi smutná i náročná. Poslední dva roky jsme se museli všichni vypořádat s naprosto novou, mimořádnou situací a naučit se ji zvládat jak v osobním, tak i v pracovním životě. Vše jsme nakonec společně dokázali a za to bych chtěla poděkovat pedagogům, žákům i vám - rodičům - za trpělivost, podporu vašich dětí a spolupráci se školou. Zároveň vám všem přeji, abyste si odpočinuli, užili si nadcházejícího volna dle svých představ a abyste i nadále zůstali partnery školy při tak náročném procesu, jako je výchova a vzdělávání vašich dětí. Dále bych vám všem přála, aby se běžný život co nejdříve zase vrátil do normálních kolejí a vzdělávání mohlo opět probíhat standardním způsobem se všemi školními i mimoškolními aktivitami. Nové paní ředitelce, Mgr. Janě Tůmové, přeji do její náročné práce hlavně zdraví, pevné nervy optimismus a nadhled. Děkuji.

Mgr. Ivana Stěhulová

ředitelka ZŠ Tanvald, Sportovní 576

Vloženo: 30.06.2021

ilustrační foto

"Tour de Sportovka"

Sportovní výzva "Tour de Sportovka" byla slavnostně vyhlášena a nejlepší stájoví jezdci náležitě odměněni. Cyklo bidon jistě každému přijde vhod. Děkujeme za účast a budeme se těšit na další sportovní zážitky.  

Učitelé TV

Vloženo: 30.06.2021

ilustrační foto

Pleskoty

Žáci 7. a 9. ročníků se rozloučili se školním rokem 2020/21 outdoorovým kurzem v Pleskotech, při kterém našlapali mraky kilometrů, sedmáci pěšky a deváťáci na kole. Poznali krásy Českého ráje, naučili se řadu nových aktivit (orientační běh, cykloorienťák, lanové aktivity, slaňování, gumolezení, lukostřelbu, střelbu ze vzduchovky). Kurz si jsme si všichni užili.

Vloženo: 30.06.2021

ilustrační foto

Deváťáci na tanvaldské radnici

Dnes jsme se v přátelské atmosféře na tanvaldské radnici slavnostně rozloučili s žáky devátých ročníků. Doufáme, že na nás budou vzpomínat jen v dobrém, stejně tak, jako my na ně... Přejeme mnoho úspěchů v novém životě.

Pedagogický sbor ZŠ Sportovní

Vloženo: 30.06.2021

ilustrační foto

Největší radost je dělat radost

Sbírka na pomoc Moravě pod taktovkou pí. uč. Renaty Šámalové měla obrovský ohlas. Za pár hodin byla vybrána spousta skvělých věcí a k tomu finanční částka 27.700 kč. Seznam, kolik peněz se vybralo a co se za to nakoupilo, bude vyvěšen ve středu 30. 6. na vchodových dveřích školy. Děkujeme všem dárcům za Vaši štědrost a solidaritu. Dále velmi děkujeme hobbymarketu OBI, firmě SATO a obchodu Planeo Elektro za poskytnuté nemalé slevy. Největší dík patří dobrovolným hasičům z SDH Malá Skála, bez kterých by se sbírka neuskutečnila. Pomohli nám s organizací sbírky a vše dopravili na Moravu. Věříme, že naše sbírka pomůže potřebným. Děkujeme za Vaši podporu. 

Vloženo: 29.06.2021

ilustrační foto

Volby kandidátů z řad rodičů do školské rady

Vyhlašuji volby kandidátů z řad zákonných zástupců žáků do školské rady na tříleté období září 2021 - září 2024

  • Termín konání voleb - v týdnu od 6. 9.do 10.9. 2021- bude upřesněno
  • Místo konání voleb – přízemí - ZŠ Tanvald, Sportovní 576, p. o.
  • Počet zvolených zástupců z řad ZZ- 2

Vyzývám k podání návrhů kandidátů z řad zákonných zástupců žáků. Návrhy mohou být podávány do pátku 30.7. 2021 písemnou formou na adresu:

ZŠ Tanvald, Sportovní 576, ul. Sportovní, Tanvald, 468 41 nebo na e - mail: ivana.stehulova@ zstanvald.cz

Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe.

Návrhy na kandidáty musí obsahovat:

  • Návrh kandidáta na člena Školské rady při ZŠ Tanvald, Sportovní 576 za zákonné zástupce žáků
  • Jméno, příjmení, bydliště navrhovatele
  • Jméno, příjmení, bydliště a datum narození kandidáta
  • Datum podání návrhu a podpis navrhovatele

Volební akt probíhá tajným hlasováním. Oprávněný volič sdělí volební komisi jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem a třídu, kterou žák navštěvuje. Na seznamu žáků školy vyznačí svým podpisem u jména žáka, jehož zastupuje, svou účast ve volbách. Obdrží hlasovací lístek, označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem ty kandidáty, pro které hlasuje, v počtu max. odpovídajícím počtu volných mandátů /2/a hlasuje vhozením takto označeného hlasovacího lístku do hlasovací urny. Volební právo má každý zákonný zástupce, ale jen jednou, bez ohledu na to, kolik dětí má ve škole.

Mgr. Ivana Stěhulová, ŘŠ

Informace volby

Informace pro zákonné zástupce

Vloženo: 07.06.2021

ilustrační foto

Vodáky na Jizeře

Splutí řeky Jizery šestých, sedmých, osmých sportovních tříd splnilo svůj účel. Žáci se naučili základním vodáckým dovednostem a jsou připraveni na vodácké kurzy v příštím školním roce. Více ve fotogalerii.

Vloženo: 29.06.2021

ilustrační foto

8. B na výletě

I jako nesportovní třída jsme zažili sportovní výlet. Dne 22. 06. jsme absolvovali výlet, na kterém jsme byli již po druhé. Byly to koloběžky, na kterých jsme projeli cestu z Malé Skály do Dolánek. Letos to, ale bylo trochu ozvláštněné, měli jsme totiž deštivé počasí. Lilo jako z konve, ale nám to nevadilo a cestu jsme zvládli. Když jsme odevzdali koloběžky, chvíli si odpočinuli a následně pokračovali pěšky do Turnova, počasí už bylo lepší. V Turnově jsme dostali rozchod, kde jsme objevovali místní obchody a kavárny. Pak už jsme se cestou bez deště vydali na vlak a zpět domů.

Tohle, ale není náš jediný výlet tento rok. O pár dní později, konkrétně 25.06. jsme vyrazili pěšky na rozhlednu Světlý vrch u Albrechtic. Měli jsme s sebou i dva zvířecí parťáky. U tohoto výletu nesmělo chybět naše oblíbené deštivé počasí. Ale tentokrát to nebylo tak hrozné, jak na našem minulém výletě. Tento výlet byl spíše taková procházka, protože máme Albrechtice za kopcem. 

Myslím si, že můžu za celou naši třídu říct, že se nám oba výlety líbily a užili jsme si je.

Vloženo: 29.06.2021

ilustrační foto

Pomoc Moravě

V úterý od 14:30 do 17:30 se ve vstupní hale naší školy uskuteční sbírka materální pomoci na Moravu. Co je v tuto chvíli nejvíce potřeba?

  • lopaty, hrábě, hřebíky, pytle, rukavice, deky, holínky, plast. nádobí 

V úterý dopoledne mohou své dárky (hračky pro děti z postižených oblastí) nosit do 2. A i děti... Pokud přinesete finanční dar, tak z vybraných peněz nakoupíme především nářadí, hřebíky atd...faktura bude k nahlédnutí. Velmi děkujeme.

Vloženo: 27.06.2021

ilustrační foto

Výlet do Bozkovských jeskyní

''Výlet byl supeeeer! Jeli jsme vlakem a pak jsme šli do Bozkovských jeskyní. Viděli jsme krásně čisté jezírko a pak byla tma a nic nebylo vidět.A koupili jsme si suvenýry. Skákali jsme na trampolíně a pak jsme si koupili svačinku. Než přijel vlak jsme pořádali šnečí závody. Z výletu jsem měl strašně zablácené boty, ale stálo to za to!'' Jakub N.

''Včera jsme byli v jeskyni a moc se mi tam líbily krápníky a celé jeskyně. Mohli jsme si koupit suvenýry. Já jsem si koupila sklíčka. Potom jsme šli do Bozkova nakupovat. Skákali jsme na trampošce a potom jsme šli na vlak. Cestou jsme si každý našel šneka na závod. Já jsem našla šneka až na zastávce. Potom jsme udělali šnečí závody a šnečí pyramidu.'' Kája K.

''Včera jsme byli v Bozkovských jeskyních a viděli jsme vodu, která se rozsvicí. Jeli jsme ve vlaku Ariva. Do jeskyní jsme šli do kopce a pak jsme si koupili magnetky a náramek. Bylo to príma! A pak jsem si koupila nanuka a žvýkačky. Hráli jsme na čaroděje a na schovku. A pak jsme skákali na trampošce. Pak cestou domů jsme si každý našli šneka na závod šneků.'' Týnka P.

Vloženo: 25.06.2021

 1 z 17 | Další - Nejstarší
prohlášení o cookies, prohlášení o přístupnosti
Copyright © 2015-20 ZŠ Sportovní Tanvald

Logo LK
Logo OP VVV