ilustrační foto

Informace k provozu škol a školských zařízení od 11. do 22. ledna 2021

MŠMT informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 /viz Informace k provozu škol a školských zařízení/.

Na základě usnesení vlády ČR pokračuje i naše škola v zajišťování péče o děti rodičů vybraných profesí / podrobnější informace - viz stránky školy/.

Vedení školy

Vloženo: 08.01.2021

ilustrační foto

Informace ze Scolarestu

 • Po dobu distanční výuky mají všichni žáci škol nárok na dotovaný oběd.
 • Na pondělí 4. 1. 2021 nebude objednání oběda nutné. Jen je nutný kladný zůstatek na kontě Scolarest, aby bylo možné pondělní oběd z konta Scolarest namarkovat na pokladně jídelny.
 • Spuštění automatických předobjednávek se odkládá do doby, kdy bude opět obnovena prezenční výuka na základních i středních školách pro všechny žáky. Do té doby je nutno si oběd ručně objednat na portálu Scolarest.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽÁKY NA DISTANČNÍ VÝUCE:

Upozorňujeme rodiče a žáky, že v době, kdy jsou žáci doma na distanční výuce a chodí si pro objednané jídlo osobně do školní jídelny s tím, že si ho berou s sebou domů, že výdej těchto obědů probíhá pouze v čase

od 11.00 hodin do 11.30 hodin.

Od 11.30 hodin je možné pouze stravování žáků na prezenční výuce.

Vloženo: 30.12.2020

ilustrační foto

Informace pro rodiče a zákonné zástupce, kteří nemohou za krizové situace vykonávat péči o své dítě/děti

Naše škola je z  rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje opět zařazena mezi školy, které zajišťují vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu.Tato péče je zajištěna od pondělí do pátku v době od 6.00 hod. do 20.00 hod. pro děti ve věku od 3 do 13 let. Jedná se o děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí /viz celé znění Rozhodnutí hejtmana Lib. kraje /.

Tato péče bude zajišťována ve vedlejší budově školy na adrese U Stadionu 589, Tanvald - prostory školní družiny - 1. patro.

Pokyny pro předávání a pobyt dětí:

 • dospělá osoba předávající dítě bude mít roušku
 • dítě bude také vybaveno rouškou
 • dítě bude mít přezůvky,
 • pití a svačinka zajištěna
 • oběd je zajištěn ve školní restauraci Scolarest
 • nutno předat vyplněný formulář o zdravotní způsobilosti - možno vytisknout  a přinést vyplněný
 • vyplnit evidenční seznam -jméno zákonného zástupce a  telefonní kontakt.

Uvedené formuláře budou připraveny před vstupem do ŠD v 1. patře.

Budete - li chtít využít zajišťování této péče, volejte na jedno z těchto telefonních čísel pokud možno nejdéle den předem.

Mgr. I. Stěhulová – 728 837 870

Mgr. I. Müllerová – 728 445 230 

                                                                                        Mgr. I. Stěhulová, ŘŠ

Vloženo: 30.12.2020

ilustrační foto

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021

 • Od 4. 1. 2021 je povolen nástup 1. a 2. roč. ZŠ do školy, ostatní třídy 1. stupně a všechny třídy 2. stupně  se  budou vzdělávat distančním způsobem dle nastavených pravidel. Aktuální rozvrhy on-line výuky naleznete na stránkách školy.
 • ŠD pro 1. a 2. roč. bude v provozu pro žáky pracujících rodičů, z důvodů zachování homogenity skupin prosím zvažte nezbytnost docházení dítěte do ŠD ráno před výukou.
 • Rodiče žáků 3.- 5. roč. si mohou v pondělí 4. 1. 2021 opět přijít zapůjčit tablet na distanční výuku.
 • Žáci prezenční i distanční výuky mají za stanovených hygienických a organizačních pravidel nárok na dotovaný oběd.

Celkové znění dokumentu

Rozvrhy on-line 6. - 9.

Rozvrhy on-line 3. - 5.

Vedení školy

Vloženo: 30.12.2020

ilustrační foto

Vánoční putování do krmelce - 2. B

Druháci vyrazili na poslední předvánoční školní den do krmelce, kde měli sraz s panem myslivcem. Ten dětem povyprávěl o přikrmování zvěře v zimě, o tom jaká zvířata můžeme v našich lesích spatřit, jak se máme v lese chovat a spoustu dalších zajímavých informací. Děti na oplátku donesly zvířatům do krmelce něco dobrého k snědku. Cestou jsme si ozdobili vánoční stromeček dobrotami pro ptáčky. Zazpívali jsme si koledy, možná jsme tím přivolali ježíška, jelikož jsme pod stromečkem objevili dárek pro 2. B....krásné Vánoce všem.

Vloženo: 18.12.2020

Slovo ředitelky závěrem roku

Rok 2020 byl pro nás všechny velmi náročný, museli jsme se poprvé v životě vyrovnávat s naprosto  novou  situací, která zasáhla do našich pracovních, ale i osobních životů, museli jsme si osvojit zcela nové návyky. Ale zároveň jsme zvládli nové dovednosti, které  nás posunuly dále.

Vloženo: 18.12.2020

ilustrační foto

Zpívání na schodech

Vážení rodiče, milí žáci,

jelikož jsme se nemohli v letošním nelehkém roce setkat na vánočním zpívání, které vždy zakončujeme společnou písní učitelů, tak bychom vám chtěli popřát pohodové Vánoce touto cestou:

https://www.youtube.com/watch?v=517g-aeNEdg

Vloženo: 17.12.2020

ilustrační foto

Informace Scolarest

Na pondělí 4. 1. 2021 nebude objednání oběda nutné. Jen je nutný kladný zůstatek na kontě Scolarest, aby bylo možné pondělní oběd z konta Scolarest namarkovat na pokladně jídelny.

Oběd 4. 1. 2021: polévka gulášová, hl. jídlo smažený kuřecí řízek, vařené brambory, kyselá okurka

Spuštění automatických předobjednávek je plánován na úterý 5. 1. 2021. Pro jeho opětovné spuštění je nutné obnovení prezenční výuky na základních i středních školách. V opačném případě bude nutnost ručního objednání obědů na portálu Scolarest pokračovat.

Vloženo: 17.12.2020

ilustrační foto

Prosinec ve školní družině

Letošní prosinec nám ještě mnoho sněhu nepřinesl. Na bobování, sáňkování a koulování si musíme ještě počkat, proto nám zbylo více času na tvoření vánočních dekorací. A co by to bylo za prosinec bez čertovských radovánek.

Vloženo: 17.12.2020

ilustrační foto

Aktuální informace k provozu škol a školských zařízení

Usnesením vlády ze dne 14. 12. 2020 se zakazuje 21. 12. a 22. 12. 2020  osobní přítomnost žáků základních škol ve škole. MŠMT stanovuje tyto dny jako dny volna. V těchto volných dnech není v provozu školní družina a školní stravování se neposkytuje.

Nástup žáků do školy by měl být  v pondělí 4.1.2021.  O aktuální situaci  a o organizaci návratu žáků  do školy vás budeme průběžně informovat.

Celé znění  dokumentů MŠMT 

Opatření MŠMT

Vedení školy

Vloženo: 16.12.2020

 1 z 22 | Další - Nejstarší
prohlášení o cookies, prohlášení o přístupnosti
Copyright © 2015-20 ZŠ Sportovní Tanvald

Logo LK
Logo OP VVV