ilustrační foto

Tělesná výchova

Hodiny TV v tělocvičně jsou zatím zakázané, chodíme se tedy místo tělocviku "venčit". Okolí Tanvaldu máme už docela dost prochozené. Někteří žáci objevují krásy Tanvaldu a neznámá místa, cesty či zákoutí. Jen to někdy trochu vázne na připravenosti, vhodném oblečení a obutí. Dokud se hodiny tělesné výchovy nespustí v klasickém režimu, budeme vyrážet do přírody i nadále. 

Vloženo: 03.12.2020

ilustrační foto

Vánoční výzdoba

I škola se převlékla do vánočního šatu. Přejeme všem klidný a pohodový advent.

Vloženo: 02.12.2020

ilustrační foto

Informace o možnosti využívání sportovní haly

Možnost využívání vnitřních sportovišť se řídí usnesením vlády ČR č. 1262  ze dne   30. 11. 2020  s účinností od 3. 12. 2020 do 12. 12. 2020

Výňatek z tohoto usnesení:

II. omezuje

3.  provoz sportovišť tak, že:

a) sportovními svazy organizované profesionální a amatérské soutěže se konají bez přítomnosti diváků,

b) ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení, taneční studia, posilovny a fitness centra) je možné provozovat pouze individuální sporty a přítomno v jeden čas může být nejvýše 10 osob, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují,

c) pro výkon sportovní činnosti a přípravy na ni, kterou provádí osoby v rámci výkonu  zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovní akce platí, že

i)  pro vnitřní i venkovní přípravu může na jedné sportovní ploše být 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců,
ii) pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet jsou nastavena režimová opatření,

d) pro výkon sportovní činnosti a soutěží amatérských sportovců organizovaných sportovními svazy a přípravy na ně platí, že

i) pro vnitřní přípravu může na jedné sportovní ploše být 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců, nejvýše však 10 osob,
ii) sportovat venku mohou na jedné sportovní ploše nejvýše 2 týmy nebo 2 skupiny,                                                      iii) pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet jsou nastavena  režimová opatření,

e) pro výkon rekreačního sportu platí, že    

i) vnitřní sportoviště lze využít nejvýše v počtu 10 osob a zároveň nejvýše 1 osoba na 15 m2,
ii) sportovat venku mohou na jedné sportovní ploše nejvýše 2 týmy nebo 2 skupiny,
iii) pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet jsou nastavena režimová opatření.

Je nutno dodržovat nařízená hygienická opatření:

 •  ve všech vnitřních prostorách sportovní haly včetně sportovní činnosti je   povinnost mít zakrytý nos a ústa
 • provádět dezinfekci rukou
 • možno používat šatny/ dodržovat rozestupy/
 • zákaz používání sprch.

 

                                                               Mgr. Ivana Stěhulová, ŘŠ

 

Vloženo: 02.12.2020

ilustrační foto

Videoprezentace ZŠ Sportovní

Máte možnost prostřednictvím videoprezentace nahlédnout do naší sportovky.

Vloženo: 30.11.2020

ilustrační foto

Scolarest - objednání jídel

Automatický objednávkový systém pro žáky škol je i nadále po dobu mimořádného stavu deaktivován, proto je nutné si jídla ručně objednat na školním portálu Scolarest nebo na dotykovém objednávkovém terminálu, který je součástí všech výdejen, nejdéle však do 14.hodiny předešlého pracovního dne.

V mimořádných případech (nemoc, zapomenutí) je možné oběd objednat telefonicky, nebo SMS na čísle 731 438 470.

Vloženo: 24.11.2020

ilustrační foto

Informace k aktuální situaci v souvislosti s uvolňováním opatření ohledně nákazy COVID-19 a postupným návratem žáků do škol

Organizace provozu školy  vycházející z nařízení MŠMT:

 •  23. 11.- 22. 12. -  prezenční výuka pouze 1. a 2. roč.
 •  30. 11.-  22. 12. -  stálá  prezenční výuka celého 1. stupně a  prezenční výuka 9. ročníků.

Rotační výuka 6.- 8. roč.:

 • 30. 11.- 4. 12.          prezenční výuka 8. A, B, 6. B
 • 30. 11.- 4. 12.          distanční výuka 6. A, C, 7. A., B
 • 7. 12.- 11. 12.          prezenční výuka  6. A, C, 7. A, B
 • 7. 12. - 11. 12.         distanční výuka  8. A, B, 6. B
 • 14. 12.- 18. 12.        prezenční výuka 8. A, B, 6. B
 • 14. 12. - 18. 12.       distanční výuka  6. A, C, 7. A, B
 •  21. 12.- 22. 12.       prezenční výuka  6. A, C, 7. A, B
 •  21. 12. - 22. 12.      distanční výuka 8. A, B, 6. B

Prezenční výuka ve škole bude probíhat dle platného rozvrhu hodin včetně tělesné výchovy (bez sportovních aktivit) a hudební výchovy (bez zpěvu). Z důvodů dodržení protiepidemiologických  nařízení může dojít k menším organizačním  úpravám.

Distanční výuka bude probíhat v nastaveném režimu včetně on-line hodin. 

Pobyt žáků ve škole i ve školní  restauraci se bude  řídit  stále platnými  hygienickými nařízeními:

 •  dezinfekce rukou  při vstupu do školy a opakovaně během pobytu ve škole
 •  zakrytí nosu a úst během celého pobytu ve škole  i ve školní jídelně vyjma stravování
 •  dodržování rozestupů
 •  časté větrání ve třídách
 • dle možností  pobyt venku. 

Vzhledem k epidemiologickým nařízením (dodržování homogenity skupin) mohou do družiny docházet pouze žáci  1. až 3. ročníků. Dále  prosím  zvažte nezbytnost  docházení  dítěte  do  ŠD ráno před výukou.

Rozpis on line výuky

Provoz školní restaurace

Celé znění dokumentu MŠMT  Informace k provozu škol a  školských zařízení

Opatření PES pro oblast školství 

O případných změnách a provozu škol v následujícím období vás budeme informovat.

                                                                                                        Vedení školy

Naše škola  byla  na  základě usnesení vlády č. 1109 a rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje zařazena  mezi školy zajištující péči o děti a mládež, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnáni ve vybraných profesích. Tato povinnost   je ukončena  k 30. 11. 2020.  

Vloženo: 23.11.2020

ilustrační foto

Prvňáci a druháci zpátky ve škole

Prvňáci a druháci se těšili na středu 18. 11., kdy se mohli znovu potkat se svými kamarády a spolužáky. Paní učitelky a paní vychovatelky se na děti již velmi těšily a připravily vše potřebné. První školní den byl tak trochu povídací, všichni si potřebovali sdělit své zážitky. A zároveň se už začalo klasicky učit, opakovat to, co se děti učily doma a co bylo potřeba dovysvětlit a názorně si ukázat. Paní učitelky si děti nemohly vynachválit. Věříme, že se vše rozpohybuje a budou se postupně do škol vracet i další ročníky.

Vloženo: 19.11.2020

ilustrační foto

17. listopad

Tento sváteční den je vzpomínkou na listopadové události roku 1939 a na sametovou revoluci o 50 let později r. 1989. Slaví se jako den boje za svobodu a demokracii, o což se zasloužili především studenti, proto i Mezinárodní den studentstva. 17. listopad 1989 je jedním z vrcholů našich moderních dějin. I my v Tanvaldě si chceme tento významný den připomenout.

V 17:11 hodin zazní městským rozhlasem velkolepá Modlitba pro Martu.

Zveme všechny, kteří chtějí tento den oslavit s námi na místa, kde mohou ve večerních hodinách svoji svíčku, svůj plamínek světla zapálit.

Určená místa jsou :

 • Památník T.G. Masaryka
 • Strom svobody u Gymnázia
 • Pomník obětem I. sv. války na Českém Šumburku
 • Pomník císaře Josefa II na Horním Tanvadě
 • Jahnův kámen u hřiště na Žďáře
 • Turistický přístřešek u Penzionu Světlá

plakát

krátké videopřipomenutí pro žáky 17. 11. 1939 a 1989

Vloženo: 16.11.2020

ilustrační foto

Informace ohledně zahájení výuky 18. 11. 2020

Dle nařízení vlády ČR je povolen od středy 18. 11. 2020 návrat žáků 1. a 2. ročníků do školy a zahájení prezenční výuky. Výuka bude probíhat dle běžného rozvrhu hodin s výjimkou  tělesné výchovy. Tyto hodiny budou vyplněny jinou činností.

Základní pravidla pro prezenční výuku 1. a 2. roč. ve škole:

 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole ( žádáme ZZ, aby žák byl vybaven 2 rouškami).
 • Žáci i zaměstnanci během pobytu ve škole dodržují nastavená protiepidemiologická opatření - dezinfekce rukou při vstupu do školy i  opakovaně během dne, dodržování hygieny
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve  venkovních prostorách i mimo areál školy.
 • Dle možností  bude během dne zařazován pobyt žáků na čerstvém vzduchu. 
 • Provoz školní družiny je umožněn vzhledem k  epidemiologické situaci  pouze pro žáky, jejichž  ZZ  docházejí do zaměstnání.  

Pravidla školního stravování

 • Zařízení školního stravování jsou v provozu, žáci mají nárok na dotovaný oběd, který si objednají běžným způsobem přes objednávkový systém
 • Během školního stravování je nutno dodržovat  protiepidemiologická nařízení: žáci i zaměstnanci školy mají povinnost   si  před vstupem do jídelny vydezinfikovat ruce, dodržovat odstupy a v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Žáci ostatních ročníků pokračují dle nastavených pravidel v distanční výuce. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

V případě potřeby konzultace se žák ( ZZ může obrátit na vyučujícího předmětu  a domluvit si konzultaci k výuce). Podmínkou  je pravidelná  účast žáka na  distanční výuce a plnění  všech zadaných povinností.   

V týdnu na přelomu listopadu a prosince si třídní učitelé domluví se ZZ on - line schůzky, na něž se ZZ mohou přihlásit přes účty svých dětí. Poté mohou probíhat v případě potřeby individuální on - line setkání formou tripartity ( vyučující- žák- rodič).

Vedení školy

Celé znění informace k provozu škol od 18.11. 2020 z MŠMT 

Informace ohledně stravování

Vloženo: 13.11.2020

ilustrační foto

Pravidla distanční online výuky

 • Termíny a čas schůzky máte zadanou v kalendáři podle rozpisu on-line hodin.
 • Online schůzku spouští vyučující, žáci se připojí chvíli před nahlášeným začátkem hodiny.
 • Žáci mají připravené školní pomůcky.
 • Účastníci  mají/nemají zapnuté kamery podle pokynů vyučujícího.
 • Kdo nemluví, má vypnutý mikrofon Pokud žák potřebuje něco doplnit ,nebo se zeptat přihlásí se (tlačítkem s rukou), po odpovědi se nezapomene  odhlásit.
 • Chat je při výuce používán jen dle pokynů vyučujícího.
 • Záznam je možný jen se souhlasem vyučujícího a po informování všech zúčastněných.
 • Žáci po celou dobu sledují průběh hodiny, aby mohli při náhodném vyvolání odpovídat.
 • Distanční  výuka je povinná, a proto je potřeba neúčast na on-line hodinách řádně omlouvat vyučujícímu předmětu podle rozpisu a TU v Bakalářích nebo formou SMS zprávy, pokud jste s učiteli v telefonickém spojení. Pokud se žák v průběhu hodiny odpojí nebo neodpovídá, je to bráno jako absence.
 • Pokud žák nedodržuje tato pravidla nebo nějakým dalším způsobem hodinu narušuje a znemožňuje výuku ostatním, budeme informovat rodiče a hodnotit toto jako kázeňské přestupky.
Vloženo: 03.11.2020

Nejnovější - Předchozí | 2 z 22 | Další - Nejstarší
prohlášení o cookies, prohlášení o přístupnosti
Copyright © 2015-20 ZŠ Sportovní Tanvald

Logo LK
Logo OP VVV