ilustrační foto

Nabídka ZUŠ Tanvald

ZUŠ Tanvald přibírá pro školní rok 2020/21 žáky do oborů tanečního, výtvarného, hudebního. 

Nabídka ZUŠ Tanvald pro školní rok 2020/21

Vloženo: 15.09.2020

ilustrační foto

Minimuchovman 2020

V pondělí 14. 9. se konal v kempu Tanvaldský Špičák další ročník dětské podoby populárního extrémního závodu Muchovman. Na startovní čáru se postavilo 50 závodníků od těch nejmenších předškoláků až po nejstarší sedmáky. Každý závodník musel nejprve zdolat lezeckou stěnu, poté nasedl na kolo a projel vytyčenou tratí a samozřejmě nechyběla běžecká část, která dovedla závodníky až do cíle. Všichni účastníci získali diplomy a medaile od firmy Titan Multiplast, našeho dlouholetého partnera, jemuž tímto velmi děkujeme. Další poděkování patří organizátorům  - ZŠ Tanvald, Sportovní, SVČ Tanvald, TJ Tanvald a hlavně rodičům, kteří své děti na závod přivedli či přivezli, jelikož se  závodu zúčastnili nejen tanvaldské děti, ale i děti z Rokytnice a Lučan. Doufejme, že další sportovní akce budou následovat a nikdo a nic nám je nepřekazí. Na 1. 10. plánujeme 1. závod Poháru běžce Tanvaldu v přespolním běhu, 6. 10. pak atletický trojboj a 16. 10. cyklokros. Těšíme se na Vás. 

Výsledky Minimuchovman

Vloženo: 14.09.2020

ilustrační foto

Sportovní gymnastika

Vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci ohledně nákazy Covid- 19  a vzhledem k tomu, že  nelze zabezpečit dodržování hygienických nařízení při sportovních aktivitách, které se v kroužku realizují, se otevření kroužku odkládá. O případné změně budete informování na stránkách školy. Děkujeme za pochopení

Vedení školy a Mgr. Marie Hujerová

Vloženo: 11.09.2020

ilustrační foto

Seznamovací kurz šestých tříd

V krásné přírodě, na čerstvém vzduchu, za sluníčka se seznamovali šesťáci ze sportovní 6. A třídy a nesportovních tříd 6. B a 6. C. Po dopoledním výšlapu z Kořenova na Jizerku čekal na šesťáky program v podobě nízkých lanových aktivit. Zde si prověřili týmového ducha, schopnost spolupracovat, akceptovat pravidla a společně fungovat. "Třešničkou na dortu" byla visutá lanovka přes řeku Jizeru. Jízdu na lanovce si dopřáli téměř všichni s obrovským nadšením, u některých však byl strach z výšek silnější. Na druhý den dopoledne absolvovali šesťáci gumolezení a několik týmových her v přírodě. Společně jsme si to užili, vzájemně se poznali a to nejen sebe, ale i osadu Jizerku a její okolí. Věříme, že se uskuteční i další sportovní kurzy, které utužují partu, zdraví, zlepšují fyzickou kondici a sportovní dovednosti…ne nadarmo se říká – ve zdravém těle zdravý duch.

učitelé TV

Vloženo: 10.09.2020

Informace pro zákonné zástupce a žáky

Dle aktuálních opatření MZ v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací ohledně šíření nákazy Covid-19 se od 10. 9. 2020 zavádí povinné nošení roušek ve všech společných prostorách školy / tedy zatím mimo třídy a učebny/, školní družiny a školní jídelny. Žáci budou vpuštěni do prostor školy pouze ze zakrytými ústy a nosem. Totéž platí i pro všechny dospělé osoby vstupující do školy, jejich přítomnost ve škole bude omezena pouze na vyřízení nezbytně nutných záležitostí. Po vstupu do školy je každý povinen provést dezinfekci rukou. Upřednostňujeme komunikaci přes pracovní emaily, Bakaláře, popř. telefonicky. Společnými silami se snažme, abychom co nejdéle udrželi „normální“ chod školy.

Vedení školy

Vloženo: 09.09.2020

ilustrační foto

Slavnostní zahájení školního roku

V úterý 1. 9. jsme slavnostně zahájili nový školní rok na Městském stadionu v Tanvaldě. Po dlouhé době se učitelé viděli se svými žáky, přivítali jsme naše nové prvňáčky, popřáli jsme si, aby nový školní rok fungoval tak, jako v předešlých letech. 

Vloženo: 01.09.2020

ilustrační foto

Seznamovací kurzy 6. tříd

Seznamovací kurzy šestých ročníků se uskuteční od 8. do 10. září. Sportovní 6. A třída v termínu 8. - 9. září. Třídy 6. B a 6. C v termínu 9. - 10. září. Podrobné informace žáci obdrží při nástupu do školy. 

Těší se tělocvikáři

Vloženo: 28.08.2020

ilustrační foto

Informace pro rodiče a žáky - zahájení školního roku

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a nařízením MŠMT proběhne zahájení školního roku 2020/21 v úterý 1. září 2020 v 8:10 hod. na městském stadionu. Žáci 2. - 9. ročníků  se  shromáždí na prostranství před schody (čelem ke škole -1. st.- vlevo od školy, 2. st.- vpravo od školy), tam si je převezmou třídní učitelé a postupně se přesunou na městský stadion. Žáci 1. ročníků se shromáždí i s rodiči ve vestibulu v přízemí školy, kde si je převezme třídní učitelka a odvede je  na stadion. Všichni rodiče budou mít přístup na venkovní tribunu. Po slavnostním zahájení školního roku se žáci 2. - 9. roč. rozejdou domů, pouze prvňáčci se i s rodiči přesunou do třídy.

 

 • V případě nepříznivého počasí proběhne zahájení školního roku následujícím způsobem:

- žáci 2. - 9. roč. budou vpuštěni od 7.45 hod. do školy a přesunou se do svých tříd (stojany s dezinfekcí budou umístěny v přízemí), kde proběhne krátké přivítání s třídními učiteli.

- žáci 1. roč. se v 8.00 shromáždí s rodiči v prostoru před školou a  přejdou s paní učitelkou třídní do malé tělocvičny, kde proběhne slavnostní přivítání. Poté se přesunou i s rodiči do své třídy, kde se dozví další důležité informace.    

V zájmu ochrany zdraví sebe a dětí prosíme rodiče i ostatní dospělé osoby, aby si v prostorách školy nasadili roušku.

Děkujeme za pochopení. 

Školní družina

 • Provoz školní družiny bude zajištěn do 14.00 hod.
 • Od 2. 9.- 6:00 hod. - 16.00 hod.

Školní restaurace

 • Provoz školní restaurace 11.30 - 14.00.
 • 1. 9.- bude vydáváno jedno jídlo bez objednání (nikomu se nestrhnou peníze, nepřijde-li na oběd). Od 2. 9. - objednávkový systém.

1. ročník

6. ročníky A., B., C

Noví žáci 2020/21

Vedení školy

Vloženo: 26.08.2020

ilustrační foto

Informace o zahájení školního roku 2020/21

Vážení rodiče,

školní rok 2020/21 začne v úterý 1. září od 8.00 hod. Tradičně bývá zahájen ve sportovní hale, kde se sejde celá škola i rodiče, kteří mohou  přihlížet na tribuně. Vzhledem k aktuální situaci a nařízením, která se průběžně mění, zvažujeme různé možnosti. Rádi bychom školní rok zahájili slavnostním způsobem a hlavně společně přivítali prvňáčky, pro něž je to důležitý životní okamžik.

Konkrétní informace o organizaci zahájení školního roku + další informace budou v příštím týdnu  postupně zveřejňovány na našich stránkách a ve vývěsce školy.

Se všemi důležitými záležitostmi týkajícími se průběhu výuky a vzdělávání budete seznámeni na zahajovacích třídních schůzkách, které proběhnou  v těchto termínech:

 •  1. ročník -  čtvrtek 3. 9. 2020 - 15.30 hod.
 •  6. A, 6. B, 6. C – čtvrtek  3. 9. 2020 - 15.30 hod.
 •  2. - 5. roč., 7.- 9. roč. -  pondělí 7. 9. 2020 - 15.30 hod.

Organizace výuky v 1. týdnu:

 • 1. 9.- zahájení školního roku - průběh bude upřesněn
 • 2. 9.- 3. 9. - organizační záležitosti, třídnické hodiny

2. - 5. roč. - konec vyučování - 11.35 hod.

6. - 9. roč. - konec vyučování - 12.30 hod.

 • 4. 9.- výuka dle rozvrhu              

1. ročník

 • 2. 9. - 2 vyučovací hodiny
 • 3. - 4. 9. - 3 vyučovací hodiny

V následujícím týdnu dle rozvrhu - 4 vyučovací hodiny.

V průběhu prázdnin se ve škole pilně pracovalo, takže vás přivítají vymalované třídy, nové obklady na chodbách v 1. a 2. patře, vybudovaný základ pro výtah, který bude instalován v průběhu podzimních měsíců. Můžete se těšit na zcela novou počítačovou učebnu, vybavenou moderními počítači a  mobilní PC učebnu - 30 ks moderních tabletů, které je možno využívat v prezenční, popřípadě i distanční výuce.

Na všechny žáky se těší  pedagogové  i ostatní pracovníci školy, společně to zvládneme !

Mgr. Ivana Stěhulová, ředitelka školy

Vloženo: 21.08.2020

ilustrační foto

KOLA PRO AFRIKU

Po malé odmlce se vám připomínáme s akcí Kola pro Afriku, ke které se připojila ZŠ Tanvald - Sportovní  v loňském roce. Rádi bychom ji dotáhli do zdárného konce. O.p.s. Kola pro Afriku organizuje sběr, výběr a opravu jízdních kol určených pro děti v Africe. Kromě toho pořádá i různé benefiční akce, na kterých získává prostředky na dopravu do Gambie. Darovaná kola pomáhají dětem v Africe na jejich cestě ke vzdělávání. Více informací na www.kolaproafriku.cz.

Přebytečná kola můžete přivést do školy po předchozí domluvě od 25.8. do 29.9. 2020 (30.9. budeme kola odvážet). Kontaktní osoby – Tomáš Zítko, Jana Tůmová, Ivana Műllerová. Všem dárcům předem děkujeme.

Vloženo: 12.08.2020

Nejnovější - Předchozí | 2 z 23 | Další - Nejstarší
prohlášení o cookies, prohlášení o přístupnosti
Copyright © 2015-20 ZŠ Sportovní Tanvald

Logo LK
Logo OP VVV