ilustrační foto

Informace k zahájení školního roku

Vážení rodiče, milí žáci,

MŠMT zveřejnilo manuál týkající se covidových opatření při zahájení školního roku. Žáci se budou v září 3 x testovat na onemocnění covid 19. Testování bude provedeno ATG testy, žák se může testovat vlastním testem schváleným MZ. Testovaní žáci nemusí mít ve třídě respirátor. Povinnost nošení ochrany dýchacích cest se nadále vztahuje na společné prostory (chodby, WC,.......). V případě, že žák odmítne testování, je povinen mít ochranu dýchacích cest i ve třídě. V případě, že žák odmítne testování i nošení ochrany dýchacích cest, nemůže se výuky ve škole účastnit a bude mu povoleno domácí vzdělávání. Testování bude provedeno v termínech 1. 9. (1. třída až 2. 9.), 6. a 9. 9. 2021.

Provoz školy 1. 9. 2021:

Všichni žáci přijdou do školy v 8:00 hod.

Slavnostní zahájení se uskuteční na Městském stadionu v 9:00 hod.

 

 • 1. třída: Paní učitelky si prvňáčky a jejich nejbližší vyzvednou ve vestibulu školy a odchází do své třídy, kde se seznámí s paní učitelkou a se školou. Rodiče prosíme o ochranu dýchacích cest. V 9:00 hod se prvňáčci s rodiči a svými třídními učitelkami odeberou na stadion.
 • 2. - 9. třída: V 8:00 hod. proběhne testování ATG testy (vyjímky - testovat se nemusí osoby s ukončeným očkováním, s potvrzením o prodělané nemoci 180 dní nebo s prokázaným negativním výsledkem testu z odběrových míst - 7 dní PCR/ 72 hod. ATG). V 9:00 hod. se žáci odeberou se svými třídními učiteli na stadion.

Provoz školní družiny 1. 9.

 • ŠD tento den funguje od 9:30 hod. po slavnostním zahájení do 16:00 
 • Po slavnostním zahájení si zájemce o školní družinu odvedou vychovatelky do školní družiny
 • Další dny je ŠD v provozu: 6:00 do 8:00, 11:30 - 16:00 hod. (provoz družiny je přizpůsoben školnímu rozvrhu)

Zápisový lístek do ŠD

Informace o ŠD pro rodiče

Provoz ŠD

Provoz Scolarestu 1. 9.

 • obědy 10:30 až 14:00 hod.
 • pokud mají žáci peníze na účtu, tak jsou obědy automaticky objednané, proto pokud nepůjde žák na oběd, je potřeba ho odhlásit nejpozději do 8:00 hod. 

Provozní doba

Upozornění 1. 9. 2021

Vloženo: 30.08.2021

ilustrační foto

Milí žáci, vážení rodiče, kolegové,

prázdniny utekly jako voda a my vstupujeme do nového školního roku. Chtěla bych vám všem popřát klidný start do nového školního roku.

 • Učitelům přeji, aby měli dostatek sil a moudrosti provázet svěřené děti, aby byli laskaví a spravedliví a aby jim jejich práce přinášela radost.
 • Všem dětem přeji, aby tento školní rok byl pro ně přínosný, plný poznávání světa a hodnoty přátelství.
 • Našim prvňáčkům přeji, aby se jejich třída pro ně stala radostným a podnětným místem, kam se budou těšit.
 • Deváťákům přeji, aby tento školní rok dokázali zapnout všechny své síly, aby si vybrali tu pravou školu a zodpovědně se připravili na přijímací zkoušky. A zároveň, aby si naplno užili každou chvíli, kterou tu spolu se svými spolužáky a učiteli stráví.
 • Rodičům a ostatním blízkým přeji, aby byli svým dětem dobrým příkladem a oporou.

Teď už zbývá jen vykročit tou správnou nohou.

                                                                                              ředitelka školy Mgr. Jana Tůmová

Informace k nástupu dětí do školy, slavnostnímu zahájení a další potřebné informace budeme postupně aktualizovat na webu školy.

Vloženo: 24.08.2021

ilustrační foto

Vážení rodiče, milí žáci,

jelikož tento školní rok byl mým posledním rokem stráveným na naší škole, chtěla bych vám napsat pár slov závěrem. Prožila jsem na této škole 19 pracovních let, v nichž se střídala období radostná, velmi smutná i náročná. Poslední dva roky jsme se museli všichni vypořádat s naprosto novou, mimořádnou situací a naučit se ji zvládat jak v osobním, tak i v pracovním životě. Vše jsme nakonec společně dokázali a za to bych chtěla poděkovat pedagogům, žákům i vám - rodičům - za trpělivost, podporu vašich dětí a spolupráci se školou. Zároveň vám všem přeji, abyste si odpočinuli, užili si nadcházejícího volna dle svých představ a abyste i nadále zůstali partnery školy při tak náročném procesu, jako je výchova a vzdělávání vašich dětí. Dále bych vám všem přála, aby se běžný život co nejdříve zase vrátil do normálních kolejí a vzdělávání mohlo opět probíhat standardním způsobem se všemi školními i mimoškolními aktivitami. Nové paní ředitelce, Mgr. Janě Tůmové, přeji do její náročné práce hlavně zdraví, pevné nervy optimismus a nadhled. Děkuji.

Mgr. Ivana Stěhulová

ředitelka ZŠ Tanvald, Sportovní 576

Vloženo: 30.06.2021

ilustrační foto

Volby kandidátů z řad rodičů do školské rady

Vyhlašuji volby kandidátů z řad zákonných zástupců žáků do školské rady na tříleté období září 2021 - září 2024

 • Termín konání voleb - čtvrtek 9. 9. 2021 od 7:00 do 17:00 
 • Místo konání voleb – přízemí - ZŠ Tanvald, Sportovní 576, p. o.
 • Počet zvolených zástupců z řad ZZ- 2

Vyzývám k podání návrhů kandidátů z řad zákonných zástupců žáků. Návrhy mohou být podávány do pátku 30.7. 2021 písemnou formou na adresu:

ZŠ Tanvald, Sportovní 576, ul. Sportovní, Tanvald, 468 41 nebo na e - mail: ivana.stehulova@ zstanvald.cz

Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe.

Návrhy na kandidáty musí obsahovat:

 • Návrh kandidáta na člena Školské rady při ZŠ Tanvald, Sportovní 576 za zákonné zástupce žáků
 • Jméno, příjmení, bydliště navrhovatele
 • Jméno, příjmení, bydliště a datum narození kandidáta
 • Datum podání návrhu a podpis navrhovatele

Volební akt probíhá tajným hlasováním. Oprávněný volič sdělí volební komisi jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem a třídu, kterou žák navštěvuje. Na seznamu žáků školy vyznačí svým podpisem u jména žáka, jehož zastupuje, svou účast ve volbách. Obdrží hlasovací lístek, označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem ty kandidáty, pro které hlasuje, v počtu max. odpovídajícím počtu volných mandátů /2/a hlasuje vhozením takto označeného hlasovacího lístku do hlasovací urny. Volební právo má každý zákonný zástupce, ale jen jednou, bez ohledu na to, kolik dětí má ve škole.

Mgr. Ivana Stěhulová, ŘŠ

Informace volby

Informace pro zákonné zástupce

Vloženo: 07.06.2021

ilustrační foto

"Tour de Sportovka"

Sportovní výzva "Tour de Sportovka" byla slavnostně vyhlášena a nejlepší stájoví jezdci náležitě odměněni. Cyklo bidon jistě každému přijde vhod. Děkujeme za účast a budeme se těšit na další sportovní zážitky.  

Učitelé TV

Vloženo: 30.06.2021

ilustrační foto

Pleskoty

Žáci 7. a 9. ročníků se rozloučili se školním rokem 2020/21 outdoorovým kurzem v Pleskotech, při kterém našlapali mraky kilometrů, sedmáci pěšky a deváťáci na kole. Poznali krásy Českého ráje, naučili se řadu nových aktivit (orientační běh, cykloorienťák, lanové aktivity, slaňování, gumolezení, lukostřelbu, střelbu ze vzduchovky). Kurz si jsme si všichni užili.

Vloženo: 30.06.2021

ilustrační foto

Deváťáci na tanvaldské radnici

Dnes jsme se v přátelské atmosféře na tanvaldské radnici slavnostně rozloučili s žáky devátých ročníků. Doufáme, že na nás budou vzpomínat jen v dobrém, stejně tak, jako my na ně... Přejeme mnoho úspěchů v novém životě.

Pedagogický sbor ZŠ Sportovní

Vloženo: 30.06.2021

ilustrační foto

Největší radost je dělat radost

Sbírka na pomoc Moravě pod taktovkou pí. uč. Renaty Šámalové měla obrovský ohlas. Za pár hodin byla vybrána spousta skvělých věcí a k tomu finanční částka 27.700 kč. Seznam, kolik peněz se vybralo a co se za to nakoupilo, bude vyvěšen ve středu 30. 6. na vchodových dveřích školy. Děkujeme všem dárcům za Vaši štědrost a solidaritu. Dále velmi děkujeme hobbymarketu OBI, firmě SATO a obchodu Planeo Elektro za poskytnuté nemalé slevy. Největší dík patří dobrovolným hasičům z SDH Malá Skála, bez kterých by se sbírka neuskutečnila. Pomohli nám s organizací sbírky a vše dopravili na Moravu. Věříme, že naše sbírka pomůže potřebným. Děkujeme za Vaši podporu. 

Vloženo: 29.06.2021

ilustrační foto

Vodáky na Jizeře

Splutí řeky Jizery šestých, sedmých, osmých sportovních tříd splnilo svůj účel. Žáci se naučili základním vodáckým dovednostem a jsou připraveni na vodácké kurzy v příštím školním roce. Více ve fotogalerii.

Vloženo: 29.06.2021

ilustrační foto

8. B na výletě

I jako nesportovní třída jsme zažili sportovní výlet. Dne 22. 06. jsme absolvovali výlet, na kterém jsme byli již po druhé. Byly to koloběžky, na kterých jsme projeli cestu z Malé Skály do Dolánek. Letos to, ale bylo trochu ozvláštněné, měli jsme totiž deštivé počasí. Lilo jako z konve, ale nám to nevadilo a cestu jsme zvládli. Když jsme odevzdali koloběžky, chvíli si odpočinuli a následně pokračovali pěšky do Turnova, počasí už bylo lepší. V Turnově jsme dostali rozchod, kde jsme objevovali místní obchody a kavárny. Pak už jsme se cestou bez deště vydali na vlak a zpět domů.

Tohle, ale není náš jediný výlet tento rok. O pár dní později, konkrétně 25.06. jsme vyrazili pěšky na rozhlednu Světlý vrch u Albrechtic. Měli jsme s sebou i dva zvířecí parťáky. U tohoto výletu nesmělo chybět naše oblíbené deštivé počasí. Ale tentokrát to nebylo tak hrozné, jak na našem minulém výletě. Tento výlet byl spíše taková procházka, protože máme Albrechtice za kopcem. 

Myslím si, že můžu za celou naši třídu říct, že se nám oba výlety líbily a užili jsme si je.

Vloženo: 29.06.2021

Nejnovější - Předchozí | 3 z 16 | Další - Nejstarší
prohlášení o cookies, prohlášení o přístupnosti
Copyright © 2015-20 ZŠ Sportovní Tanvald

Logo LK
Logo OP VVV