Projekt: Šablony II pro ZŠ Tanvald

MŠMT –  02 -Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy:  02_18_063
Název výzvy:  Výzva č.02_18_063 pro Šablony II- MRR v prioritní ose 3
Název projektu:  Šablony II pro ZŠ Tanvald
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009094
Doba trvání projektu: 1.9.2018 - 31.8.2020
Náklady projektu: 1 483 912 Kč

Zapojení do tohoto projektu nám umožní financovat pozici školního psychologa a speciálního pedagoga na úvazek 0,5 po dobu trvání projektu - 24 měsíců. Dalšími aktivitami v projektu bude vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské gramotnosti, výuky cizích jazyků, ICT a osobnostního a sociálního rozvoje, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a realizace projektového dne s odborníkem ve školní družině.

Vedení školy

Plakát (formát pdf)

prohlášení o cookies, prohlášení o přístupnosti
Copyright © 2015-20 ZŠ Sportovní Tanvald

Logo LK
Logo OP VVV