Třídy s rozšířenou výukou TV - info, talentovky

Milí žáci, vážení rodiče,

rádi bychom vás zatím alespoň touto cestou chtěli seznámit s naší školou a jejími aktivitami. Zájemci do sportovních tříd jsou srdečně zváni talentové zkoušky formou testu všestrannosti, které se budou konat 18. května, sraz v 10:30 na Městském stadionu v Tanvaldě. Po skončení zkoušek a pauze na oběd ve 13:00 se zájemci z řad ročičů i dětí mohou zúčastnit prohlídky školy. Na základě nařízení je třeba doložit čestné prohlášení.

Čestné prohlášení o prodělané nemoci Covid-19

Čestné prohlášení žák

Čestné prohlášení ZZ

Info k čestnému prohlášení

Na vaše dotazy rádi zodpovíme - telefon: 483 394 660/690, e-mail: ivana.stehulova@ zstanvald.cz.

Třídy s rozšířenou výukou TV - infoplakát

Sportovní kurzy

Fotogalerie aktivit více ve fotogalerii 

Co nabízíme:

1/ V oblasti výchovy a vzdělávání:

 • být školou pro všechny - každému dítěti umožnit zažít pocit úspěchu
 • individuální přístup k jednotlivým žákům
 • činnostní učení, výuka v přírodě
 • seznamovací kurzy pro žáky 6. roč.
 • možnost využití podpory speciálního pedagoga
 • kvalifikovaný a kreativní pedagogický sbor
 • snaha o vytváření bezpečného, tvůrčího prostředí pro žáky i pedagogy
 • podpora formativního hodnocení a sebehodnocení
 • nabídku volitelných předmětů na 2. st.
 • jednotná školní platforma v případě on - line výuky- Microsoft Teams, možnost zapůjčení ICT zařízení

2/ V oblasti spolupráce s rodiči:

 • rodiče jsou partneři školy v nastavení co nejlepší společné podpory pro jejich dítě
 • hledání nových cest ve spolupráci s rodiči /využití tripartity – žák- učitel- rodič- společná komunikace/
 • zapojení rodičů do školních akcí

3/ V oblasti materiálního vybavení:

 • výuka v moderně vybavených kmenových učebnách
 • využívání moderních učebních pomůcek
 • nově vybavená PC učebna a zřízení mobilní PC učebny
 • nově zrekonstruovaný sportovní stadion, SH s boulderovou a lezeckou stěnou
 • školní restaurace s pestrou nabídkou jídel
 • zajištění bezbariérovosti- výtah ve škole, plošina ve ŠD

4/ V oblasti sportovních aktivit

 • plavecký výcvik sportovních tříd
 • na 2. stupni třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy -5 hodin Tv při shodném učebním plánu s ostatními třídami
 • sportovní kurzy - lyžařský, vodácký, cyklistický, outdoorový
 • celoroční sportovní soutěž Sportovec školy
 • sportovní dny a soutěže
 • možnost zapůjčení sportovního vybavení
 • velmi dobré sportovní zázemí pro zimní i letní sporty na stadionu a v okolí školy

5/ Další aktivity školy

 • společné školní akce - Vánoční zpívání na schodech, školní akademie, DOD
 • zapojení do různých projektů a grantových výzev/ Šablony, Sportuj ve škole, Podpora výuky cizinců…../
 • nabídka zajímavých exkurzí a výletů, společné projektové dny, prezentace školy na veřejnosti.

 

prohlášení o cookies, prohlášení o přístupnosti
Copyright © 2015-20 ZŠ Sportovní Tanvald

Logo LK
Logo OP VVV