Volitelné předměty

Žáci si vybírají nadstavbové předměty dle svých zájmů a schopností.

Nadstavbové předměty  4. ročník

 • Dramatická výchova
 • Zdravověda

Nadstavbové předměty  6. – 9. ročník

 • Atletika, gymnastika, míčové hry
 • Náš region
 • Sportovní hry                                         
 • Čtenářské dílny 
 • Regionální zeměpis                                                                               
 • Cvičení z matematiky
 • Reálie anglicky mluvicích zemí
 • Společensko - vědní seminář
 • Ekologický seminář
 • Konverzace AJ

Na 1. stupni realizujeme pohybové aktivity v rámci projektu Sportuj ve škole.

prohlášení o cookies, prohlášení o přístupnosti
Copyright © 2015-20 ZŠ Sportovní Tanvald

Logo LK
Logo OP VVV