Zápis do prvních tříd a do tříd s rozšířenou výukou TV

Zápis bude organizován bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců a bude probíhat následujícím způsobem:

  • na stránkách školy si můžete vytisknout žádost o přijetí a zápisní lístek
  • tyto  formuláře si můžete také od pondělí 23.3.2020 vyzvednout ve škole v době provozních hodin- po-pá - 8.-9. hod., 13.-14. hod.
  • vyplněné formuláře doručíte zpět do školy v termínu od 1.4. do 15.4.2020 jedním z těchto způsobů:

1. datovou schránkou školy

Základní škola Tanvald, Sportovní 576: b7nms47

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (NELZE POSLAT JEN PROSTÝ EMAIL!)

Základní škola Tanvald, Sportovní 576: podatelna@zstanvald.cz

3. poštou (všechny dokumenty řádně podepsané)

Základní škola Tanvald, Sportovní 576, 468 41 Tanvald

4. osobní podání v době provozních hodin školy (po - pá  8-9 hod, 13-14 hod)

Základní škola Tanvald, Sportovní 576: 483 394 660, 728 837 870

V případě možnosti přiložte k žádosti kopii rodného listu dítěte. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je potřeba, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 Přidělení registračního čísla Vaší žádosti, pod kterým bude zveřejněno rozhodnutí o přijetí, Vám oznámíme telefonicky nebo emailem.  

 Postup při vyřizování odkladu školní docházky:

  • na stránkách školy si můžete vytisknout žádost o odklad
  • tento formulář si můžete také od pondělí 23.3. 2020 vyzvednout ve škole v době provozních hodin - po-pá - 8.-9. hod., 13.-14. hod.
  • vyplněný formulář s požadovanými přílohami doručíte zpět do školy v termínu od 1.4. do 30.4. 2020 jedním z výše uvedených způsobů
  • škola Vás bude kontaktovat o způsobu předání rozhodnutí o odkladu školní docházky.

Po ukončení mimořádných opatření zrealizujeme setkání s rodiči a zapsanými dětmi.                                                                                             

prohlášení o cookies, prohlášení o přístupnosti
Copyright © 2015-20 ZŠ Sportovní Tanvald

Logo LK
Logo OP VVV