Výuka informatiky

Probíhá na 2. stupni v rámci povinných i volitelných předmětů.

Žáci I. stupně počítače využívají v rámci výuky.

Podle nového Školního vzdělávacího programu je předmět Informatika zařazen v 5. a 6. ročníku.

Výuka vybraných témat většiny všeobecně vzdělávacích předmětů prvního i druhého stupně probíhá za podpory výukových programů ve dvou PC učebnách.

prohlášení o cookies, prohlášení o přístupnosti
Copyright © 2015-20 ZŠ Sportovní Tanvald

Logo LK
Logo OP VVV